Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden Akademik Alım

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.)elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

5) Tıp Fakültesi kadrolarına müracaat edecek bütün adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DER. AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 3 Kalp Damar Cerrahisi alanında Doçentliğini almış olmak. Pediatrik Kalp Cerrahisi alanında ve SCI-expandedkapsamında yayınları olmak. Kardiyo-Torasik Kalp Cerrahisi Eğitimi Belgesine sahip olmak. (Açıklamalar Madde 5)
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 3 Epilepsi ve transkranial doppler konusunda çalışması olmak. (Açıklamalar Madde 5)
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Maliye Maliye Doçent 2 Mali hukuk alanında doçent olmak. Elektronik ticaretin hukuki yapısı ve vergilendirilmesi konularında çalışmaları olmak.
Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe ve Finansal Yönetim Doçent 2 İşletme alanında doçentliğini almış olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir