Necmettin Erbakan Üniversitesi 34 Akademik Personel Alımı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 – 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 – 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 – 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 – Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 – Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7 – İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8 – İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları ile Türk Müziği Devlet Konservatuvarına başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22   Selçuklu/KONYA

Telefon    :  0 332 221 06 21 – 22

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROGRAM K.UNVANI DERECE ADETİ ÖZEL ŞARTLAR
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1 1 Değerler psikolojisi ve eğitimi alanlarında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fizik Eğitimi Profesör 1 1 Elektron Paramaynetik Rezonans, IR, Raman spektroskopileri ve coumarinlerin moleküler modellemeleri alanlarında hem teorik hem de deneysel çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fizik Eğitimi Profesör 1 1 Moleküllerin ve paramanyetik merkezlerin yapılarının ve moleküler özelliklerinin hesapsal DFT, HF yöntemleriyle ve deneysel EPR, IR, UV spektroskopi teknikleriyle belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Eğitimi Profesör 1 1 Konjuge linoleik asit, pestisit ve antioksidanlarkonularında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kimya Eğitimi Profesör 1 1 Antioksidanlar, sensor elektrot geliştirme ve gıdaların elektrokimyası konularında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kimya Eğitimi Profesör 1 1 Grafen içerikli elektrokimyasal kiral sensörlerkonusunda çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kimya Eğitimi Profesör 1 1 Optik ve elektrokimyasal yöntemlerle enantiyo seçici çalışmalar yapmış olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Profesör 1 1 Gelir dağılımı ve yoksulluk çalışmaları alanlarında çalışmaları olmak.
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Profesör 1 1 Finans alanından doçentliğini almış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Profesör 1 1 Temporomandibüler eklem disfonksiyonlarınıngörüntüleme yöntemleriyle ilgili çalışması olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 1 Meme-torasentez konusunda çalışması olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 1 Yoğun bakım uzmanı olup astım prevalansı hakkında çalışması olmak.
Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1 İnsan ve diğer canlı türleri kromozomları arasında karşılaştırmalı radyasyon hibrit gen haritalaması ile ilgili çalışması olmak.
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Maden İşletme Profesör 1 1 Jeoloji Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yer bilimleri ve mühendisliği alanında doçent olmak. Maden sularının su kaynaklarına etkileri ve su kalitesinin insan sağlığına etkilerikonusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Matematik-Bilgisayar Bilimleri Uygulamalı Matematik Profesör 1 1 Uygulamalı Matematik alanında doçent olmak. Fark denklemleri ve fark denklem sistemleri konularında çalışmaları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Romatolojik hastalıklarda iskemik modifiye albümin ile ateroskleroz arasındaki ilişki üzerine çalışması olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Yardımcı Doçent 5 1 İbn-i Sina Epistemolojisinde Tasavvur ve Kanıtlama Teorisi, İbn Rüşd’de yöntem konularında çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Türk-İslam Düşüncesi Yardımcı Doçent 5 1 Bernard Williams ve Ahlaki İlerlemecilik ve Faydacı düşünürlerde mutluluk problemi konularında çalışmaları olmak.
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yardımcı Doçent 5 1 İngilizce ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak, hızlı fermantasyonlu çözünür diyet lifleri alanında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kimya Eğitimi Yardımcı Doçent 5 1 Kimya alanında doktora yapmış olmak ve kimya öğretmeni adaylarının özyeterlik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları konularında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Yardımcı Doçent 4 1 Sosyal bilgiler alanında doktorasını yapmış olmak, sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih ve iyi vatandaşlık üzerine çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi Yardımcı Doçent 5 1 Engellilerde din eğitimi ve dini çocuk edebiyatı alanlarında çalışmaları olmak.
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Türk Halk Müziği Yardımcı Doçent 5 1 Singing voice handikap indeksi ve profesyonel ses adaylarında karşılaşılan sorunlar konularında çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Yardımcı Doçent 3 1 Finansal derinleşme iş çevrimi alanında çalışmaları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 1 Metastatik kolorektal kanserli hastalarda Bevacizumabtemelli Frontine tedavisiyle ilgili çalışması olmak.
Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Yardımcı Doçent 4 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Hipnoz ve Hipnoterapikonusunda deneyimli olmak.
Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Yardımcı Doçent 5 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Nörofizyopatoloji alanında çalışması olmak.
Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi BiyosistemMühendisliği Tarımsal Makine Sistemleri Yardımcı Doçent 5 1 Tarım makinaları alanında doktora yapmış olmak. Diskli tip doğrudan ekim makinalarında gömücü ayak açılar üzerinde çalışmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri Yardımcı Doçent 3 1 Meyve ve sebze ürünlerinin kurutulması ve biyoaktifgıda bileşenlerinin mikroenkap sülasyonu konusunda çalışmış olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Havacılık Yönetimi Yardımcı Doçent 3 1 Endüstri Mühendisliği lisans mezunu, yüksek lisans ve doktorası İşletme alanından olmak. İnovasyon ve tedarik zinciri konularında çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Yardımcı Doçent 3 1 Kök dentininin elastisite modülünü sonlu elemanlar stres analiz metodu ile inceleyen çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Biyoteknoloji Biyoteknoloji Yardımcı Doçent 5 1 Moleküler toksikoloji, bakteri genetiği, antikanser ilaç mekanizmaları, topoizomeraz inhibitörleri, hücre kültürü konularında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Yardımcı Doçent 3 1 Tüketim kültürü ve sanat, göstergebilim ve tüketim kültürü, okul öncesi çocuk resimleri ve ilköğretimde araç-gereç kullanımı konularında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Seramik Yardımcı Doçent 3 1 Seramik astar yapımında Konya kil örnekleri, insan figürlü İznik seramikleri, Klasik Osmanlı ve Osmanlı son döneminde seramik ve porselen alanlarında çalışmaları olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir