Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden Akademik Alım

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 – 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 – 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 – 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 – Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 – Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7 – İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8 – İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0 332 221 06 22

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROGRAM K. UNVANI DERECE ADETİ ÖZEL ŞARTLAR
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Profesör 1 1 Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadelede sünnetten referanslar konusunda çalışmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Profesör 1 1 Maturidi geleneğinin felsefi eleştirisi üzerine çalışmaları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 İmmün yetmezlikli hastalarda laboratuvar ortamında laboratuvar testleri konusunda en az 3 (üç) yıl yurtdışı tecrübesi olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 1 Doçentlik unvanını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanından almış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Tarih Eğitimi Doçent 3 1 Battal Gazi’nin tarihi ve edebi kişiliği konusunda çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent 3 1 16. ve 17. yüzyıl divan şiiri ve tasavvuf konularında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Yardımcı Doçent 5 1 Hanefi biyografi yazımı üzerine çalışmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Yardımcı Doçent 5 1 Kıssalar alanında çalışmaları bulunmak.
Fen Fakültesi Matematik-Bilgisayar Bilimleri Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Yardımcı Doçent 3 1 Genelleştirilmiş topolojik uzaylar üzerinde kalıtsal sınıflar konusunda çalışmaları olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay ve Uydu Bilimleri Uzay ve Uydu Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 Peryodik yüklere maruz kalan sistemlerin kontrolü için model temelli yineleyerek öğrenmeli kontrol yapılarının deneysel uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Uçak Mühendisliği Yardımcı Doçent 5 1 Mühendislik Fakültesi lisans mezunu olmak. Enerji teknolojileri konularında yüksek lisans, doktora yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Yardımcı Doçent 5 1 Özel Güvenlik Sözleşmeleri konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Yardımcı Doçent 5 1 İnşaat Mühendisliği alanında kompozit plakların sonlu elemanlar metoduyla analizi konusunda doktora yapmış olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Yardımcı Doçent 5 1 Toplumsal hafıza konusunda doktora yapmış olmak. Aliya İzzetbegoviç üzerine çalışmaları olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe ve Finansal Yönetim Yardımcı Doçent 5 1 Emlak vergisi ve Karbon vergisi konularında çalışmaları olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret Yardımcı Doçent 4 1 Korumacılık politikaları ve sınır ticareti alanlarında çalışmaları olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir