Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden Akademik Alım

 

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Japon Dili ve Edebiyatı Yrd. Doç. 3 1 Meiji Dönemi Japon Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd. Doç. 3 1 Leibniz ve çağdaş doğruluk kuramları konularında çalışmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Coğrafya Yrd. Doç. 5 1 Göç, diaspora mekanları ve ulusaşırı mekanlar, mekan ve aidiyet konularında çalışma yapmış olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve FotogrametriMühendisliği Jeodezi ve FotogrametriMühendisliği Yrd. Doç. 3 1 GPS hassas nokta konumlama doğruluğunu artırmak için modelleme stratejileri geliştirme konularında çalışma yapmış olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir