Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PR. (TAM BURSLU)
Duyuru Başlama Tarihi : 20.05.2016
Son Başvuru Tarihi : 03.06.2016
Sonuç Açıklama Tarihi : 13.06.2016
Ön Değerlendirme Tarihi : 07.06.2016
Sınav Giriş Tarihi : 09.06.2016

Basvuru Yeri

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ HASBAHÇE CAD. NO.88 KAĞITHANE – İSTANBUL
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.nisantasi.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla, alanında en az iki yıl deneyime sahip olmak
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemani kadrolarina yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az {udsDengi} puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

ÜNVAN ŞARTLAR
1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak.
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.
3-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır.
4-Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

– Başvuru Dilekçesi (http://nisantasi.edu.tr/uploads/duyurular/BA%C5%9EVURU%20D%C4%B0LEK%C3%87ES%C4%B0.pdf)

– Lisans Belgesi,

– Lisans Transkripti,

– ALES Belgesi,

– KPDS veya ÜDS Sonuç Belgesi (ilanda isteniyorsa)

– Çalışma Belgesi (ilanda isteniyorsa-kaşeli, imzalı yazı)

– Kimlik Fotokopisi,

– 1 Adet Fotoğraf,

– Özgeçmiş,

– Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

– Var ise Yüksek Lisans veya Doktora Belgesi,

– Var ise Bilimsel Çalışmalarını Kapsayan Dosya,

(Başvuru İçin Belgelerin Fotokopisi Yeterlidir.)

MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir