Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Lisansüstü Eğitim Tercihleri

Tercih yapmak için tıklayınız.

ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 2017 GÜZ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONTENJANLARI

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde yer alan “Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmi kadarı ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir.” hükmü uyarınca” 26.11.2016 ve 14.12.2016 tarihinde ilan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanun maddesi uyarınca 50/d kadrosuna atanan araştırma görevlilerinin tercih işlemleri için;
1. Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrolarına atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar’ın Lisansüstü Eğitim Esasları Başlıklı 3. Bölümü’n 5. Maddesinin 1. Fıkrası “Öncelikli alanlardaki kadrolara atanan araştırma görevlilerine, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenen üniversitelerin belirlenen lisansüstü eğitim programlarında lisansüstü eğitim yaptırılması esastır.” hükmü uyarınca lisansüstü eğitim yapacakları üniversiteler ve
kontenjanlardan tercih yapmaları gerekmektedir. Bireysel başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Lisansüstü eğitim için başvuru yapacakların YÖKDİL, ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden en az 50 puan; ALES’ten ise son 3 yıl içinde en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.
2014 Güz ve sonrası
3. Lisansüstü eğitim-öğretim görmek amacıyla başvuran her bir Öncelikli Alan araştırma görevlisi için bir yerleştirme puanı hesaplanır. Yerleştirme puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 35i, Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitim Giriş Sınavı ALES puanın % 50si ve varsa yabancı dil sınavı puanın %15i dikkate alınarak hesaplanır.
4. Atandıkları yükseköğretim kurumunda ilgili alanda lisansüstü eğitim programına devam eden Öncelikli Alan araştırma görevlilerinin bu kontenjanlara başvurmamaları gerekmektedir.
5. Tercih döneminde doktora/sanatta yeterlilik eğitimlerinin derslerini başarıyla tamamlayan öncelikli alan araştırma görevlilerinin doktora/sanatta yeterlilik eğitimlerine bulundukları yükseköğretim kurumunda ancak tez çalışmalarını
atandıkları alan/alt alanda yapmak şartıyla devam etmeleri gerekmektedir.
6. Atandığı üniversite dışındaki devlet yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerinin ders aşamasında olanların tercih yapmaları gerekmektedir.
7. Öncelikli Alan araştırma görevlilerinin ortak lisansüstü eğitim programlarında iki üniversite tarafından ortak yürütülen lisansüstü eğitim alamayacaklarından Başkanlığımızca ilan edilen kontenjanlara başvurmaları gerekmektedir.
8. Öncelikli Alan Araştırma Görevlilerinin 2017 Güz Dönemi Lisansüstü programlar için tercih işlemlerinin, 22.08.2017-05.09.2017 saat 17:00 tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden tercih işlemlerini tamamlamaları
gerekmektedir.

 

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde yer alan ” Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmi kadarı ilave atama izni , Yüksek öğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yüksek öğretim kurumlarına tahsis edilebilir .” hükmü uyarınca” 26.11.2016 ve 14.12.2016 tarihinde ilan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanun maddesi uyarınca 50/d kadrosuna atanan araştırma görevlilerinin Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esasların Lisansüstü Eğitim Esasları Başlıklı 3. Bölümün 5. Maddesinin 1. Fıkrası “Öncelikli alanlardaki kadrolara atanan araştırma görevlilerine, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenen üniversitelerin belirlenen lisansüstü eğitim programlarında lisansüstü eğitim yaptırılması esastır.” hükmü uyarınca tercih yapmaları gerekmektedir.

 

İlgili araştırma görevlileri tercihlerini 22.08.2017- 05.09.2017 saat 17:00 tarihine kadar yapabileceklerdir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir