Ordu Üniversitesi 10 Akademik Personel Alımı

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Adet K/D Açıklama
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme/Muhasebe ve Finansman Yrd. Doçent 1 5 İşletme alanında doktora yapmış olmak. Maliyet muhasebesi ve muhasebe eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat/İktisat Teorisi Yrd. Doçent 1 4 Makroekonomi ve Uluslararası Finans alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik/Botanik Profesör 1 1 Biyoloji alanında Doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri/Radyoloji Yrd. Doçent 1 1 Obstetrik ve jinekolojik ultrasonografi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri/Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında Doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri/Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında Doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçentliğini almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik/Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 1 Hemşirelik alanında Doçentliğini almış olmak.
Ünye Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Yrd. Doçent 1 5 İşletme alanında doktora yapmış olmak. Ulusal inovasyon sistemleri ve politikaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fatsa Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Yrd. Doçent 1 5 Krizler ve emek piyasaları, iktisadi politika yapımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir