Orman Genel Müdürlüğü 95 Adet Orman Muhafaza Memuru Alım İlanı

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine
İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Muhafaza
Memurlarının Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla EK 1 listede belirtilen yerler için 95 adet Orman
Muhafaza Memuru alımı yapılacaktır.

View Fullscreen

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir