Özel Okullarda Öğrenim Görecek 340 Bin Öğrenciye Teşvik

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce yeni eğitim öğretim yılında, özel okullarda öğrenim görecek 340 bin öğrenciye teşvik verilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ”, Resmi Gazete´de yayımlandı.

Tebliğe göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında örgün eğitim veren özel ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği uygulanabilecek. İlgili hüküm kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden, özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alanlar da 48-66 aylık olmak şartıyla en çok bir eğitim-öğretim yılı süresince faydalandırılabilecek. Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her halükarda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilecek. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca belirlenecek.

Teşvik kimlere verilecek?
Eğitim ve öğretim desteği, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi kriterlerin tek tek ya da beraber dikkate alınmasıyla verilecek. Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan ya da faydalananlar, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye nedeniyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ilgili kanun maddesine göre hesaplanacak gecikme zammıyla bir ay içinde ödenmesi istenecek. Süresinde ödenmemesi durumunda ise bu tutarlar, Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Bu fiillerin yenidenı durumunda, ilaveten kurum açma izinleri iptal edilecek.

Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim desteğinin verilmesine dair kriterler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve kontrolü ile bu hükümlerin uygulanmasına dair diğer usul ve eskatiyenr, Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlendi. Her öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği tutarı resmi okullarda öğrenim görecek bir öğrencinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde devlete maliyetinin 1,5 katını geçmemek üzere, önceki yılın verileri esas alınarak belirleme edildi.

Destek tutarları
Okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 60 lira, ilkokuldaki 15 bin öğrenciye 3 bin 680 lira, ortaokuldaki 15 bin öğrenciye 4 bin 280 lira, lisedeki 15 bin öğrenciye 4 bin 280 lira ve temel lisedeki 24 bin öğrenciye ise 3 bin 680 lira destek verilecek. 75 bin öğrenci, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteğinden faydalanacak. Yeni eğitim öğretim yılında, önceki yıllardakiler de dahil olmak suretiyle 340 bin öğrenciye destek verilecek.

Destek Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak
İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine dair kriterlerle diğer ilgili hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanacak kılavuzda belirtilecek. Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubundakiler, eğitim öğretim desteğinden faydalanabilecek. İllerde okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep gelmesi halinde, Bakanlık boş kalan kontenjanları aynı okul türünden isteğin fazla olduğu illerde kullanabilecek.

Özel mesleki ve yöntem lisesi öğrencilerine eğitim desteği
2017-2018 eğitim ve öğretim yılında, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde, dışında açılan ve açılacak özel mesleki ve yöntem liselerinde öğrenim görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları belirlendi. Tebliğe göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında okulun, OSB içerisinde ya da ilgili Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan OSB dışında açılan özel mesleki ve yöntem eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere, eğitim öğretim desteği verilmesine dair karar kapsamında, 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması şartı aranacak. Eğitim öğretim desteği yapılabilmesi için her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin, okulun öğretim süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden çok olmaması gerekecek.

Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç 30 gün içerisinde okula kaydının ya da eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin yapılmış olması, öğrencinin okula devam ediyor olması, OSB dışında açılacak özel mesleki ve yöntem Anadolu liselerinde okulun açıldığı il ya da ilçe nüfusunun 20 bin ve üzerinde olması şartlarıyla eğitim öğretim desteği verilecek. Ayrıca OSB dışında açılan özel mesleki ve yöntem Anadolu liselerinde, takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak suretiyle eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan ve dallarda belirlenen eğitim öğretim desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması da öğretim desteği almak için bir diğer şart olarak belirlendi.

Eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar
OSB dışında açılan özel mesleki̇ ve yöntem liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları belli oldu. Buna göre, Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 4 bin 600 lira, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 bin 500 lira, Denizcilik Alanı ve Otomasyon Teknolojileri 6 bin lira, Elektrik Elektronik Teknolojisi ve Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Tarım Teknolojileri 6 bin 500 lira, Endüstriyel Gemi Yapımı 6 bin 900, Gıda Teknolojisi 5 bin 800 lira, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 5 bin lira, İnşaat Teknolojisi 5 bin 500 lira, Kimya Teknolojisi 5 bin 900, Kahenkculuk Teknolojisi 4 bin 400 lira, Matbaa Teknolojisi 6 bin 400 lira, Metal Teknolojisi 5 bin 900 lira, Metalürji Teknolojisi 5 bin, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 5 bin 200 lira, Tekstil Teknolojileri 5 bin 700 lira, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 5 bin 300 lira, Plastik Teknolojisi 5 bin 900 lira, Raylı Sistemler Teknolojisi 5 bin, Seramik Cam Teknolojisi ve Tasarım Teknolojisi 4 bin 400 lira, Uçak Bakım Alanı 5 bin 500 lira, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 6 bin 700 lira olmak suretiyle 10, 11 ve 12´nci sınıf öğrencilerine öğretim desteği verilecek. OSB´lerde açılan özel ve mesleki yöntem liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları ise şu şekilde: “Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 4 bin 700 lira, Bilişim Teknolojisi 4 bin 300 lira, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 bin 500 lira, Elektrik Elektronik Teknolojisi 6 bin 900 lira Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 6 bin 400 lira, Gıda Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi 6 bin lira, Kimya Teknolojisi 6 bin 300 lira, Makine Teknolojisi 6 bin 900 lira, Matbaa Teknolojisi 6 bin 500 lira, Metal Teknolojisi 6 bin 300 lira, Metalürji Teknolojisi 5 bin 500 lira, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 5 bin 700 lira, Motorlu Araçlar Teknolojisi 6 bin 900 lira, Plastik Teknolojisi 6 bin 300 lira, Tarım Teknolojileri 6 bin 800 lira, Tasarım Teknolojisi 5 bin lira, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 5 bin 600 lira, Seramik Cam Teknolojisi 5 bin lira, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 6 bin 900 lira.” Ayrıca, OSB´lerde açılan özel mesleki̇ ve yöntem liselerinde öğrenim gören 9. sınıf öğrencilerine alanlarına bakılmaksızın 4 bin 300 lira, OSB dışında açılan özel mesleki̇ ve yöntem liselerinde öğrenim gören 9. sınıf öğrencilerine ise alanlarına bakılmaksızın 4 bin 270 lira eğitim öğretim desteği verilecek.

Özel okul teşvik müracaatları haftaya başlayacak
Özel okullarda okuyan öğrenciler ile Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) içinde ve dışındaki özel mesleki ve yöntem eğitim okullarında okuyan öğrencilerin eğitim ve öğretim desteği için müracaatlar haftaya alınmaya başlanacak. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, konuya dair, bu yıl eğitim ve öğretim desteği kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacağını ifade etti. Şamlıoğlu, “2017-2018 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak suretiyle toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten faydalanma imkânı bulacak.” dedi.

Bakanlığın özel okula devam eden öğrenci sayısını 2023 yılına kadar yüzde 15´e çıkarma hedefi bulunduğunu ve bu hedefe ulaşmadaki en önemli araçlardan birinin eğitim ve öğretim desteği uygulaması olduğunu ifade eden Şamlıoğlu, belirlenen 75 bin rakamı ile beraber bu yıl aşağı yukarı 315 bin öğrencinin eğitim ve öğretim desteğinden faydalanmasını beklediklerini dile getirdi. Şamlıoğlu, “Halen özel okul öğrencilerinden 238 bin 747´si destek kapsamında ve Bakanlığımız şu ana kadar özel okullara 2 milyon 859 bin 950 lira 377 kuruş eğitim ve öğretim desteği ödemesi yaptı.” dedi.

OSB´lerde desteklenecek alan sayısı arttı
Bakanlığın, 2012-2013 öğretim yılından bu yana OSB içinde, 2016-2017 öğretim yılından itibaren ise bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve yöntem eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere de eğitim ve öğretim desteği verdiğini ifade eden Şamlıoğlu, şu ana kadar bu okullara 260 bin 606 lira 499 kuruş ödeme yapıldığını açıkladı.

Şamlıoğlu, şöyle dedi: “Mart ayında Bakanlığımız ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında organize sanayi bölgelerinde özel mesleki ve yöntem Anadolu liseleri kurulmasına dair bir protokol imzalandı. Bu protokol ile OSB´lerin içerisinde bulunan özel mesleki ve yöntem Anadolu liselerinin ve bu liselere devam eden öğrencilerin sayılarının artırılması ve aşağı yukarı 300 OSB içinde, en az 300 özel mesleki ve yöntem Anadolu lisesi kurulması hedefleniyor.” Verilen desteği, mesleki eğitimi geliştirme ve niteliğini daha da artırma kanaatsiyle OSB dışında açılan özel mesleki ve yöntem Anadolu liselerine de taşıdıklarını dile getiren Şamlıoğlu, bu okulları da bu öğretim yılının başında eğitim ve öğretim desteği kapsamına aldıklarını ifade etti.

Şamlıoğlu, OSB içinde açılan özel mesleki ve yöntem eğitim okullarına verilen eğitim ve öğretim desteğinin başladığı 2012-2013 öğretim yılında bin 130 öğrenciye, 2013-2014 öğretim yılında 4 bin 165 öğrenciye, 2014-2015 öğretim yılında 9 bin 576 öğrenciye, 2015-2016 öğretim yılında 16 bin 364 öğrenciye, 2016-2017 öğretim yılında 20 bin 905 öğrenciye ve yine 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk defa olmak suretiyle OSB dışında açılan özel mesleki ve yöntem eğitim okullarında okuyan bin 125 öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verdiklerini aktardı. Tebliğe göre, OSB içinde açılan özel mesleki ve yöntem Anadolu liselerinde geçen yıl 15 alana destek verildiğine işaret eden Şamlıoğlu, bu yıl ise 20 alanda destek verileceğini, OSB dışında açılan liselerde mevcut 26 alana 9 alanın daha eklendiği bilgisini verdi.

Veliler için kılavuz yayınlanacak
OSB dışında denizcilik alanı, gemi yapımı, inşaat teknolojisi, kahenkculuk teknolojisi, metalurji teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi, seramik cam teknolojisi, dizayn teknolojisi, uçak bakım alanı; OSB içinde ise bilişim teknolojisi, metalurji teknolojisi, tarım teknolojileri, dizayn teknolojisi, seramik cam teknolojisinin ilk defa bu yıl destek verilecek alanlar arasında bulunduğunu aktaran Şamlıoğlu, şunları kaydetti: “Eğitim ve öğretim desteğine başvurmak isteyen veliler için önümüzdeki hafta Bakanlığın web sitesinde önceki yıllarda olduğu gibi Başvuru ve Yerleştirme e-Kılavuzu yayımlanacak. Velilerin mağdur olmamaları adına yayımlanacak kılavuzda belirtilecek takvime makul hareket etmeleri gerekiyor. OSB içinde ya da dışında açılan özel mesleki ve yöntem Anadolu liselerinde ise öğretim yılının başlamasından en geç 30 gün içerisinde okula kaydının ya da naklinin yapılmış olması, destekten faydalanmak için yeterli kabul ediliyor. Bu okullar için ilaveten bir yerleştirme prosedürü yapılmayacak.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir