Projesi Kapsamında Sağlık Bakanlığı Danışman Alımı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMAN İÇİN

İSTİHDAM DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020

Başvuru Numarası: THSK/2017/CS/L.4.3.3.1.a /IC/2

İşin Adı: “Eğitim Teknoloğu” bireysel danışmanlık hizmet alımı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 29.03.2017

Son Başvuru Tarih ve Saati: 12.04.2017 tarihinde saat 18.00’e kadar

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu çerçevede, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nda “Birinci Basamakta Çalışan Sağlık Personelinin Eğitim Süreçlerinin Standartlaştırılması ve Bu Süreçlere Uyumlaştırma Projesi” için Eğitim Teknoloğu istihdam edilecektir. Danışman 24 ay, tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. İşin Mayıs 2017 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Beklenen Hizmetler:

Danışman aşağıda belirtilen faaliyetlerden sorumlu olacaktır.

 1. Çalışmanın bilimsel çalışma süreçlerine uygun olarak yürütülmesini sağlayacak, tasarımını ve yol haritasını oluşturacaktır.
 2. Eğitim modüllerinin e-öğrenme materyaline dönüştürülmesini sağlayacak firmanın belirlenmesi sürecinde, firma danışmanlığı iş tanımının yazılması, teknik şartnamenin hazırlanması ve danışman firma niteliklerinin belirlenmesine katkı sağlayacaktır.
 3. Uzaktan eğitim içeriklerini hazırlayacak bireysel danışmanların iş tanımının yazılması, teknik şartnamelerinin hazırlanması ve niteliklerinin belirlenmesine katkı sağlayacaktır.
 4. Eğitim içeriklerinin oluşturulması aşamasında (eser oluşturma) içerik geliştirme danışmanları (Tıp ve Hemşirelik alanında istihdam edilecek danışmanlar) ile birlikte çalışacaktır.
 5. Eserler oluşturulduktan sonra e-öğrenme materyalinin hazırlanmasından sorumlu yazılım firması ile sürekli işbirliği halinde olacak ve SAGEM (Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü) ekibi ile yazılım firmasının iletişimini destekleyecektir.
 6. Eğitim teknoloğu eğitim programlama ve içerik geliştirme konularında da yetkin olacak ve gerekli olduğu durumlarda modül/modüllerin e-öğrenme materyaline dönüştürülmesini sağlayacaktır.
 7. Uzaktan eğitim modüllerini önceliklerine göre sıralayarak oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.
 8. Tıp ve Hemşirelik alanında istihdam edilecek danışmanlar tarafından hazırlanan eğitim modüllerinin uygun içerik ve sürede hazırlanmasını koordine edecektir.
 9. Tam zamanlı olarak Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı’nda istihdam edilecek eğitim teknoloğu, sürecin tamamında proje ekibi, etkileşimli uzaktan eğitim içeriklerinin ve eserlerin oluşturulmasını sağlayacak danışmanlar ve proje ekibi koordinasyonunda SAGEM ile birlikle çalışacaktır.
 10. Eğitim içeriklerinin/eserlerinin oluşturulması, uzaktan eğitim içeriklerinin hazırlanması ve sistem üzerine e-öğrenme materyallerinin aktarılarak eğitimlerin verilmesine kadar geçen bütün süreçte aktif katılım sağlayacaktır. Ayrıca bütün olarak projenin gerçekleştirilmesinde proje ekibinin yetkin olmadığı her alanda teknik desteği sürdürecekti.
 11. Uzaktan eğitim sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır.
 12. Çalışmanın tüm aşamalarında (planlama, uygulama, analiz, rapor) yer alacak; bu amaçla çalışmaya koordinatörlük ve rehberlik edecek, elde ettiği teknik sonuçları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı ile paylaşacaktır.
 13. Çalışmanın yukarıda bahse konu aşamalarında üretilen veya üretilecek her tür iş tanımı, rapor, tablo ve makaleleri bilimsel bağlamda inceleyecek ve metinlerde yapılması gereken değişiklikleri Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı’na yazılı rapor halinde bildirecektir
 14. Proje ekibinin ihtiyaç duyabileceği alanlarda teknik destek sağlayarak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’ndaki mevcut kapasitenin gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Aranılan Nitelikler:

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden lisans mezunu olmak veya başka bir lisans bölümü mezunu ise Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden en az yüksek lisans programından mezun olmak.
 • Görsel ve işitsel eğitim materyali hazırlama konusunda en az 1 yıllık deneyim sahibi olmak
 • Eğitim alanında en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • Tercihen ulusal ya da uluslararası düzeyde projelerin eğitim süreçlerinde (proje yöneticisi, proje ekip üyesi ) yer almış olmak.
 • Tercihen bu bölümde doktora yapmış olmak.
 • Tercihen uzaktan eğitim alanında en az 1 yıl deneyimli olmak.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmeti sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını ve işin adını içeren bir başvuru mektubuylabirlikte en geç 12.04.2017 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir. ( NOT: BAŞVURU NUMARASI VE İŞİN ADI SUNULAN CV DE MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR.)

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi:

Adres: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Adnan Saygun Caddesi No: 55

E Blok 1. Kat Satınalma Birimi

06100 Sıhhiye, Ankara

Elektronik Posta: cihat.kestek@saglik.gov.tr

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir