Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilirsiniz.

(SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

 

İlan No Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Drc. İlan Şartı
1 Adana Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 3 Ön çapraz bağ rekonstrüksiyon cerrahisinde kullanılan farklı teknikler üzerine çalışması olmak.
2 Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Diyabetik hastalarda oksidatif stres üzerine çalışmaları olmak.
3 Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak. Kemoterapi uygulanan kanser hastalarında Hepatit B virüs reaktivasyonun önlenmesi konusunda çalışması olmak.
4 Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 TAVİ konusunda deneyimli olmak.
5 Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 1 Elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon konusunda deneyim sahibi olmak.
6 Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yardımcı Doçent 1 Çocuk onkoloji radyolojisi konusunda eğitim almış olmak.
7 Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yardımcı Doçent 1 BT eşliğindeki transtorasik biyopsilerin tanı ve komplikasyonları üzerine çalışması olmak.
8 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Akciger transplantasyon patolojisi konusunda eğitim almış ve deneyim sahibi olmak. EBUS sitopatolojisi konusunda çalışması ve yayını olmak.
9 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Uyku bozuklukları konusunda deneyimli olmak. Solunum bozukluğu ile ilgili çalışmaları olmak.
10 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 İnterstisyel akciğer hastalıkları konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
11 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Endoskopik transsfenoidal cerrahi, Parkinson Cerrahisi ve derin beyin stimülasyonu ve uygulamaları konusunda sertifika ve deneyim sahibi olmak.
12 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Laringoloji ve rinoloji konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.
13 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Kosartrozda kalça eklemindeki değişikliklerle ilgili histokimyasal çalışması olmak.
14 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üst üriner sistemde alfa reseptörlerle ve mesane tümörlerinde sanal sistoskopi ile ilgili çalışmaları olmak.
15 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Suam Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Nefrolojı yan dal uzmanı olmak. Donör böbrek volümünün transplant sonrası greft fonksiyonu üzerine çalışmaları olmak.
16 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Malign özefagus hastalıklarında girişimsel radyolojik işlemler konusunda deneyimli olmak.
17 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Omurilikteki lomber ve sakral segmentlerin omurga ile olan anatomik ilişkisi konusunda çalışması olmak.
18 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Meme kanserinde intraoperatif radyoterapi cerrahisinde deneyimi olmak. Onkoplastik meme cerrahisi konusunda yayınları olmak.
19 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Akciğer patolojisi ve gastrointestinal sistem patolojisi üzerine yayınları olmak.
20 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Kas, iskelet sistemi tümörlerinin tedavisinde deneyimli olmak.
21 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Çocuk Ürolojisi Uzmanı olmak. Avrupa Üroloji Yeterlilik Diploması (Fellow of the European Board of Urology) sahibi olmak.
22 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Yumuşak doku sarkomları hususunda çalışma ve deneyimi olmak.
23 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Nöroradyoloji alanında ve Girişimsel MR konusunda yayınları olmak.
24 Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yandal uzmanı olmak. Uterus düz kas tümörleri konusunda çalışması olmak.
25 Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Propranololun endometriozis üzerine olan etkilerini ait çalışması olmak. Robotik cerrahi konusunda eğitim almış olmak.
26 Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Üro-jinekoloji-Pelvik Rekonstrüktif cerrahi alanında çalışmaları olmak ve Pelvik Taban Anatomisi konusunda kadavra üzerinde eğitim vermiş olmak.
27 Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Endometrial poliplerin kandaki bazı vitamin düzeyleriyle ilişkisi üzerine çalışması olmak. Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Merkezinde en az beş (5) yıl çalışmış olmak.
28 Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Laparoskopik histerektomi konusunda deneyim ve yayın sahibi olmak. Preeklampsi patofizyolojisi üzerine çalışması olmak.
29 Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Fetoskopik lazer ablasyonda (İkizden ikize geçiş sendromu vakalarında) deneyim ve yayını olmak.
30 Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Endoskopik Cerrahi konusunda deneyimi olmak. Endoskopik lazer cerrahi eğitimi almış ve ilgili alanda yayınları olmak.
31 Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yan dal uzmanı olmak. En az on (10) yıllık Jinekolojik Onkoloji Kliniği deneyimi olmak.
32 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Ampute/protez/ortez rehabilitasyonu ile ilgili çalışmaları ve deneyimi olmak. Pediatrik rehabilitasyonla ilgili validasyon çalışmaları olmak.
33 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Algoloji yan dal uzmanı olmak. Elektronöromyografi ve robotik rehabilitasyon konularında eğitim almış olup yayınları olmak. Beyin hasarlı hastalarda afazi konusunda çalışmaları olmak.
34 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Apraksi konusunda ve Multiple Skleroz’da nörojenik mesane alanında deneyim sahibi ve yayını olmak.
35 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Radyolojik kontrast maddelerin atenüasyon değerleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
36 Ankara Keçiören SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Kıkırdak kökenli kemik tümörleri, gelişimsel kalça displazisinin medialyoldan tedavisi ve omurga kırıklarının kısa ve uzun tespiti ile tedavisi konularında çalışmaları olmak.
37 Ankara Keçiören SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 1 Çocukluk çağı önkol travmalarında ultrason ile X-ray’in karşılaştırılması üzerine çalışması olmak.
38 Ankara Keçiören SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 1 Acil Servise Başvuran Geçici İskemik Atak (GİA) Tanısı Alan Hastalarda İnme Gelişme üzerine çalışması olmak.
39 Ankara Keçiören SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk immünolojisi ve alerji uzmanı olmak. Astımlı çocuklarda osteopontin ile ilgili çalışması olmak.
40 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 İşitme kaybı etyolojisinde iç kulakla karotid arter arasındaki mesafenin önemi konusunda çalışması olmak.
41 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Baş boyun ve revizyon troid cerrahisi konularında deneyimi olmak. Boyun diseksiyonlarında J İnsizyonu ile çalışması olmak.
42 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Profesör 1 Ayağın yük taşıyan üç alanının innervasyonu konusunda anatomik çalışması olmak.
43 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Ürolojik laparoskopik cerrahi konusunda deneyimli olmak ve bu konuda çalışmaları bulunmak. Robotik konsol cerrahisi sertifikasına sahip olmak.
44 Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 3 Geçici iskemik atak, iskemik serebrovasküler hastalıklar ile tam kan sayımı parametreleri ve görüntüleme tetkikleri arasındaki ilişkiler üzerine çalışması olmak.
45 Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 3 Kronik obstruktif akciğer hastalığı olan hastalarda end-tidal karbondioksit ile ilgili çalışma yapmış olmak ve acil serviste kapnografi kullanımı kursu almış olmak. Eğitici eğitimi almış olmak.
46 Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Yardımcı Doçent 3 Aile Danışmalığı ve Aile Arabuluculuğu Sertifikasına Sahip olmak.
47 Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Koroner arter hastalığı ve lipoprotein (a) değişkenliği üzerine çalışmasıolmak. Girişimsel kardiyoloji ve elektrofizyoloji alanında en az 10 yıllık deneyimi olmak.
48 Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 İnfektif endokarditte koagulasyon ve trombosit aktivitesi konusunda çalışma yapmış olmak. Periferik arteryel ve karotis arteryel girişimler konusunda deneyim sahibi olmak.
49 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 İleri nöroşirürji ve nöroradyoloji teknikleri üzerine eğitim almış olmak. vertebral arter psödoanevrizması ve vertebrojugüler AV fistül konuları üzerinde çalışmaları olmak.
50 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Proktoloji, anal fistül cerrahisi ve metabolik sendrom konularında çalışma ve araştırmaları olmak.
51 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 İdiopatik ani sensorinöral işitme kayıplarında steroidlerin intratimpanik ve sistemik kombine kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.
52 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Hipofiz adenomlarında AGNOR tekniği kullanarak çalışması olmak. Meme tümörlerinde moleküler çalışması olmak.
53 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 3G telefonların deney hayvanlarında kulak, burun, boğaz organlarına etkisi konusunda çalışması olmak. Yeni doğan işitme taraması konusunda eğitimli ve en az 5 yıl deneyimli olmak.
54 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Kanama durdurucular ile ilgili çalışması olmak ve Sağlık Bakanlığı Acil Tıp eğitim modüllerinde eğitimci olmak.
55 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk nefrolojisi yandal uzmanı olmak. Böbrek nakli yapılmış çocuklarda endotel hücrelerin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
56 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk hemotoloji yandal uzmanı olmak. Trombosit agregasyon ve sekresyon testleri konusunda çalışması olmak.
57 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Hastane Enfeksiyonları, Yoğun Bakım Enfeksiyonları konularında yayınları olmak. İmmunolojik Tanı Yöntemleri konusunda çalışma deneyimi olmak.
58 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Geriatrik hastalar, hemipejik hastalar ve el hastaları ile ilgili yayınları olmak.
59 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Algoloji uzmanı olmak. Terapötik enjeksiyonlar, girişimsel ultrasonografi ve klinik nörofizyoloji konularında deneyim sahibi ve eğitici olmak.
60 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Kardiyak MR’da haritalanma tekniği konusunda deneyim sahibi olmak.
61 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Doçent 1 Uzmanlığını veya doktorasını Farmasötik Toksikoloji’de yapmış olmak. Kalp ve Karaciğer Transplantasyonu anestezisi alanlarında deneyimli olmak.
62 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Kalp Akciğer transplantasyonu ve robotik cerrahi alanında en 1 yıl eğitim almak. Robotik Cerrahi ile ilgili çalışmaları olmak.
63 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Kalp transplantasyonu ve gastrointestinal sistem sitolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.
64 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Profesör 1 Kalp cerrahisinde anesteziklerin bazı etkileri konusunda çalışması olmak.
65 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Nefroloji yandal uzmanı olmak. Böbrek nakli alanında eğitim almış olmak.
66 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Elektrofizyoloji alanında deneyimi olmak.
67 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyak rehabilitasyon alanında sertifikası ve fizik tedavi rehabilitasyon konusunda deneyim sahibi olmak. Girişimsel kardiyoloji alanında tecrübesi ve yayınları olmak.
68 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyovasküler ekonomi alanında çalışma yapmış olmak. Girişimsel kardiyoloji de sağlık ekonomisi çalışmaları olmak.
69 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk kardiyoploji uzmanı olmak. Gebelik öncesi obezitenin fetal kalp fonksiyonlara etkisi üzerine çalışması olmak.
70 Ankara Ulucanlar Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Tıbbi retina ve cerrahi retina konusunda deneyim ve çalışmaları olmak. Oküler travma alanında çalışma ve deneyim sahibi olmak.
71 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 3 Elektrik yanıklarında negatif basınçlı yara tedavisi üzerine çalışması olmak.
72 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 3 Kolestatik ratlarda karaciğer iskemi reperfüzyon hasarı üzerine çalışması olmak. da Vinci robotu kullanım sertifikasına sahip olmak.
73 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Yardımcı Doçent 1 Minimal invazif göğüs deformiteleri cerrahisi konusunda deneyim veçalışması olmak. Plevral efüzyonlar konusunda çalışması olmak.
74 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Glokom ve üveiti üzerine çalışması olmak.
75 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Uyku laboratuvarı sertifikası olmak ve Benzalkonyum klorür ile ilgili elektron mikroskopi çalışması olmak.
76 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Asetabulum, çocuk ve erişkin kırıklarıyla ilgili eğitici düzeyinde deneyimi ve çalışmaları olmak. Kalça ve diz izokinetik kas kuvvet ölçüm çalışmaları bulunmak.
77 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 1 Kardiyak elektrofizyolojik çalışma alanında deneyim sahibi olmak. ICD ve CRT implantasyonu konusunda deneyimli olmak.
78 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Periton sıvılarında B-mode Gray Scale histogram üstüne araştırması olmak.
79 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Doçent 1 Bölgesel anestezi ile ilgili konularda deneyim ve yayın sahibi olmak. Kalça kırığı olan Aortik stenozlu hastalarda sinir bloğu ile ameliyat yapılması konusunda çalışması olmak.
80 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yardımcı Doçent 1 Çalışan kalpte koroner arter cerrahisinde bir çeşit anestezi ile kombine edilen morfin etkinliği ve güvenilirliği üzerine çalışmaları olmak.
81 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Yardımcı Doçent 1 DSA ve Girişimsel Nörovasküler cerrahi konusunda eğitimi olmak.
82 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 1 Travma cerrahisi konusunda çalışmaları olmak. Bariatrik cerrahi konusunda tecrübeli olmak.
83 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 1 Fetal ekokardigrafi ile ilgili çalışması olmak./Preeklampside lektin düzeyi ile ilgili çalışması olmak.
84 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yardımcı Doçent 1 Böbrek nakli merkez sorumluluğu yapabilecek kriterlere sahip olmak. Laparoskopik ürolojik cerrahi alanında sertifikaya sahip olmak.
85 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yardımcı Doçent 1 Perkütan taş cerrahisi konusunda eğitici düzeyinde deneyime sahip olmak.
86 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Çocuk Hematoloji ve Onkoloji yan dal uzmanlığı yapmış olmak.
87 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Ergenlerde beden kitle indeksi ve stresle başa çıkma yöntemleri üzerine çalışması olmak.
88 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Özgül öğrenme güçlüğü ve psikoonkoloji konusunda çalışmaları olmak.
89 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Hepatoloji alanında ve hayvan deneyleri üzerine çalışmaları olmak. Karaciğer biyopsisi yapabilme sertifikasına sahip olmak.
90 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yardımcı Doçent 1 Manyetik alan tedavisinin bası yaralarında etkinliği konusunda çalışması olmak.
91 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Romatoloji yan dal uzmanlığı yapmış olmak.
92 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Renal transplantlarla ilgili çeşitli alt dallarda çalışma yapmış olmak, kemik iliği transplantasyonu ile ilgili eğitimi olmak.
93 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 1 Elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon konusunda deneyimli olmak.
94 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Metakognisyonlar üzerine çalışması olmak. Cinsel terapi eğitimi almış olmak.
95 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Yardımcı Doçent 1 Çocukların çene bölgesinde görülen kistlerin tedavisinde konservatif yöntemlerin kullanılması konusunda çalışmış olmak.
96 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş, Çene Radyolojisi Yardımcı Doçent 3 İmplant yerleştirilmesi için palatal kemik kalınlığının bir çeşit bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi üzerine çalışma yapmış olmak.
97 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Yardımcı Doçent 1 Seramik braketler üzerine çalışmaları olmak.
98 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Yardımcı Doçent 3 Bitkilerin memeli hücre kültüründe in vitro anti-enflamatuvar etkileri konusunda çalışması olmak.
99 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakoloji Yardımcı Doçent 1 Radyofarmasi alanında çalışmaları ve tecrübe sahibi olmak.
100 Eczacılık Fakültesi Eczacılık meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Yardımcı Doçent 3 Kompleks ligandların kataliz uygulamaları üzerine çalışması olmak.
101 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Biyoteknoloji Yardımcı Doçent 1 Biyosensor tasarımı ve enzim inhibisyonu üzerine çalışmaları olmak.
102 Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya Yardımcı Doçent 1 Metalloenzimler ve ileri analitik aletler üzerine çalışması olmak.
103 Elazığ SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Yardımcı Doçent 1 PET CT üzerine çalışması olmak.
104 Erzurum Bölge SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 1 Robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak. Endometriumun kimyasal ablasyonu konusunda çalışması olmak.
105 Erzurum Bölge SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yardımcı Doçent 1 Le vetiracetam tedavisinin sperm parametreleri ve seks hormonları üzerine etkisi hakkında çalışması olmak.
106 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Elektroensefalogram (EEG) çekimi sırasında çocukları sedatize etmek için kullanılan kloral hidrat ve hidroksizin’in etkinlik ve yan etkileri konusunda klinik çalışması olmak.
107 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Doğu Anadolu Bölgesinde kronik hepatit C hastalarında viralgenotiplendirme ve ekstrahepatik bulgular konusunda çalışması olmak.
108 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C’de İnterferon alfa tedavisi alan hastaların yaşam kalitesi üzerine çalışması olmak.
109 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Polisomnografi sertifikası olmak. Pulmoner malign lezyonlarda CT altında transtorasik iğne biyopsinin çapının tanı oranına etkisi konusunda çalışması olmak.
110 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Metastatik mide kanserlerine etki eden prognostik faktörlerle ilgili çalışması olmak.
111 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 1 Elektrofizyolojik çalışma konusunda eğitim almış olmak ve TAVİ, periferikvasküler girişim konularında sertifika sahibi olmak.
112 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Yardımcı Doçent 1 Özel PET-CT görüntüleme eğitimi almış olmak, en az 5 yıl PET-CT deneyimi olmak. Onkoloji üzerine çalışması olmak.
113 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 3 Koroner bilgisayarlı tomografide koroner arter anomalileri ile ilgili çalışması olmak.
114 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Profesör 1 Radyoterapi alanında yayınları olmak. Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalında en az 10 yıl çalışmış olmak.
115 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Yardımcı Doçent 3 Askeri yaralanmalar konusunda deneyimli olmak. Yara sıvısı ile ilgili çalışması olmak.
116 Gülhane Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu ve alanında tıpta uzmanlığı olmak. İyot eksikliği indikatörleri ile tiroid hormonları ve demir eksikliği anemisi arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaları olmak.
117 Gülhane Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu ve alanında tıpta uzmanlığı olmak. Melatonin ve kandida sepsisi üzerine deneysel çalışması olmak.
118 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Esasları Yardımcı Doçent 3 Hemşirelik esasları alanında lisansüstü derecelere sahip olmak.
119 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Psikiyatri Hemşireliği Yardımcı Doçent 3 Psikiyatri Hemşireliği alanında lisansüstü derecelere sahip olmak. Nüks korkusu ile ilgili çalışmış olmak.
120 İstanbul Bağcılar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Otopatoloji laboratuvarında çalışma deneyimi ve bununla ilgili yayınları olmak.
121 İstanbul Bağcılar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Robotik üroloji cerrahi konusunda eğitim almak ve deneyim sahibi olmak. Üroradyoloji konusunda çalışmaları olmak.
122 İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanı olmak, Robotik cerrahi sertifikası ve deneyimi olmak, laparoskopik batına giriş teknikleri hakkında çalışması ve deneyimi olmak.
123 İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Preterm ve term yenidoğanlar ile ölü doğumlarda plasenta patolojileri üzerine çalışması olmak.
124 İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Akut iskemik inmede endovasküler tedavi konusunda yayını olmak. Diffüzyon tensor görüntüleme konusunda araştırma ve yayını olmak.
125 İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Kifoz hastalarının klinik görünümü ile ilgili çalışma yapmış olmak. İdiopatik skolyozda klinik görünümle ilgili çalışması olmak.
126 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Suam Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Buerger hastalığında ve periferik arteryel hastalıklarda ADMA düzeyleri ve gen polimorfizmleri, kronik venöz hastalıklarda ve periferik arteriyelhastalıklarda hayat kalitesi üzerine çalışmaları olmak.
127 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Suam Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Yağlı karaciğer hastalığı, tirofiban uygulaması, hormon replasman tedavisi ve vücut demir düzeylerinin miyokard perfüzyonu üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.
128 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kalp pillerinin yarattığı bazı parametrelerin sol venktrikül fonksiyonlarınaetkileri üzerine çalışması olmak. En az 10 yıllık invaziv kardiyoloji ve elektrofizyoloji deneyimi olmak.
129 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Percutan koroner ve periferik girişim konusunda tecrübeli, rotablatorsertifikası olan, kalp yetmezliğinde sol ventrikul doku dopplergörüntülemenin egzersiz kapasitesi ile ilişkisini araştıran çalışması olmak.
130 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi konusunda deneyimleri olmak.
131 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Laparoskopik cerrahi konusunda en az beş (5) yıl akademik ve klinik tecrübesi olmak.
132 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 1 Kitlesel olayların sağlığa etkisi üzerine çalışması olmak.
133 İstanbul Haseki SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Otoskleroz Cerrahisinde deneyim sahibi olmak. Mevsimsel allerjik rinittearginaz düzeyleri ile ilgili yayını olmak.
134 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Organ nakli, karaciğer ve paratroid cerrahisi üzerine çalışmaları olmak.
135 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Hepatit B enfeksiyonunun aile içi geçişi konusunda çalışması olmak.
136 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Behçet hastalarında ateroskleroz ve İleri yaşlı hastalarda akut böbrek yetmezliği konusunda çalışmaları olmak.
137 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanı olmak. Akut iskemik inmede nötrofil ve interlökin 8’in rolü ile lipoprotein (a)’nın inme ilişkisinin araştırıldığı çalışmaları olmak.
138 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Laparoskopik kolon ve rektum cerrahisinde klinik araştırmaları ve deneyimi olmak.
139 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 1 Akut üst gastrointestinal kanamalı olgularının endoskopik sonuçları üzerine çalışması olmak. Aort disseksiyonlu hastaların geriye dönük analizi konusunda çalışması olmak.
140 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Yardımcı Doçent 1 WISP1 adipokininin gestasyonel diyabetteki metabolik parametrelerle ilişkisi üzerine çalışması olmak. Gebelikler arası sürenin postmenopozalosteoporoz gelişimi üzerine etkileriyle ilgili çalışması olmak.
141 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Yardımcı Doçent 1 Mide kanseri radyoterapisi ile endokrin pankreas yetmezliği ilişkisi hakkında çalışması olmak. Özafagus kanseri radyoterapisinde tedavi alan boyutu ile ilgili çalışması olmak.
142 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Pulmoner emboli tanısında copeptin’in rolu üzerine çalışması olmak. İleri kalp yetersizliğinde levosimendan tedavisinin sağ ventrikül fonksiyonları üzerine etkisini araştıran çalışması olmak.
143 İstanbul Okmeydanı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Robotik kalp cerrahisi ve koroner bypass ameliyatlarından sonra gastrointestinal sistem komplikasyonları üzerine yayınları olmak.
144 İstanbul Okmeydanı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Eş zamanlı aort kapak replasmanı ve septal miyektomi konusunda yayını ve tecrübesi olmak. Konjenital koroner arter anomalilerinin cerrahi tedavisinde deneyimli olmak.
145 İstanbul Okmeydanı Suam Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Kardiyotoksisite ile ilgili rat deneyleri ve Hemoglobinopatili çocuklar hakkında çalışma yapmış olmak.
146 İstanbul Sultan Abdülhamid Han SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Molekuler görüntüleme alanında osteoporoz gelişiminde östrojen reseptör alt gruplarının etkisi üzerine ve Mandibula distraksiyon osteogenezinde yeni kemik oluşumunun ve distraksiyon süresinin spiral BT ile değerlendirilmesi konuları uzerinde araştırma yapmış olmak, PET / CT yeterlilik belgesi ve Kalite Yönetimi yüksek lisans belgesi sahibi olmak.
147 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Pediatrik ve erişkin yabancı cisim aspirasyonu tedavisinde bilimsel çalışmaları olmak.
148 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Omurga cerrahisinde klinik ve deneysel çalışmalar yapmış ve eğitim almış olmak.
149 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 OCT (optical coherence tomography) ve CTO (chronic total oclusion) konusunda çalışması olmak.
150 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Sistemik ju venil idopatik artrit ve sistemik lupus eritematosus hastalarında vasküler fonksiyonların değerlendirmesi ile ilgili çalışması olmak.
151 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Pediatrik karaciğer nakli, sirotik kardiyomiyopati ve gıda alerjileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
152 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Hepatoloji alanında (kronik hepatit B ve alkol dışı yağlı karaciğer hastalığında) immunogenetik araştırmaları olmak. Ailesel kanser sendromlarının genomik tanısına yönelik araştırmalar yapmış olmak.
153 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Nefroloji uzmanı olmak. Diyabetik olmayan kronik diyaliz hastalarında Losartan’ın oksidatif stres ve inflamasyon üzerine etkileri ile ilgili çalışması olmak.
154 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Çocuk acil yan dal uzmanı olmak. Annelerde AntiHBs’nin sıklığı ve Yenidoğan’a geçiş düzeyi ile ilgili çalışması olmak.
155 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Astım ve KOAH takibinde kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliğinde yayınları olmak.
156 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Tüberkülozlu hastalarda beslenme peptidleriyle ilgili yayını olmak ve torasikultrason ve endobronşiyal ultrason tecrübesi olmak.
157 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Böbrek nakli tecrübesi ve böbrek transplantasyonunda histopatolojikçalışması olmak. Onkolojik cerrahi alanında çalışmaları olmak.
158 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Yenidoğan doçenti olmak. Çok düşük ağırlıktaki bebeklerde beslenme intoleransı tedavisinde makrolidlerin kullanımı ile ilgili çalışması olmak.
159 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Pediatrik Endokrinoloji ve metabolik hastalıklar yan dal ihtisası yapmış olmak. Çocuklarda vitamin D eksikliği ve vitamin D zehirlenmesi konularında araştırmalar yapmış olmak.
160 Kayseri SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 1 Karbonmonoksit, endosulfan zehirlenmeleri ve çocuklarda ev kazaları hakkında çalışmaları olmak.
161 Kayseri SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 2 İnvaziv kardiyoloji alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak, Elit atletlerde ileri ekokardiyografik yöntemler ile atlet kalbini değerlendiren çalışmaları olmak.
162 Kayseri Suam Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 SLE hastalarının takip tanı ve tedavileri üzerine çalışması olmak.
163 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Fetal cerrahi ve kalp damar cerrahisi anestezisinde deneyimli olmak. Erişkin kalp nakli, erişkin ve pediatrik sol ventrikül destek sistemleri implantasyonuanestezisi konusunda deneyimli olmak.
164 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Pelvik sinirlerle ilgili eğitim almış olmak. Endoskopik pelvik taban cerrahisi ile ilgili yayın yapmış olmak.
165 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Yüz ve çene cerrahisi uzmanı olmak. Uyku bozuklukları ve tedavisi konusunda çalışması ve deneyimi olmak.
166 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kronik otitli hastalarda orta kraniyal fossa dura seviyesi ile ilgili radyolojik çalışması olmak.
167 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 3 Primer hiperparatiroidi cerrahisi geçiren hastalarda preoperatif ve peroperatif parametrelerin karşılaştırılması, preoperatif parametrelerin postoperatif seyri üzerine etkileri ile ilgili çalışması olmak.
168 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Yardımcı Doçent 3 Son 10 yılda akciğer karsinomu ön tanısı konulan olguların rektospektifdeğerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.
169 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 3 Hellp sendromunda maternal ve perinatal sonuçların değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
170 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Yardımcı Doçent 3 Aorta Koroner Baypas Ameliyatlarının değişik yönlerden değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.
171 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Polisomnografi ve Oksidatif Stres Parametreleri ile Fizik Muayene Bulguları Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
172 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 3 Anterior Servikal Diskektomi ve Füzyon Uygulanan Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Füzyon ve Fiksasyon Üzerine Etkisi konusunda çalışması olmak.
173 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Yardımcı Doçent 3 Endometrium hiperplazi ve adenokarsinomlarında östrojen ve progesteronreseptörlerinin araştırılması kounusunda çalışması olmak.
174 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yardımcı Doçent 3 Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Enfektif Komplikasyonlar ve Rektal Floradaki Siprofloksasine Dirençli E.Coli Kolonizasyonunun Rolü ile ilgili çalışması olmak.
175 Konya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Hiperinsülinemik Obez Çocuk ve Adölesanlarda Plazma HomosisteinDüzeyleri konusunda çalışması olmak.
176 Konya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Çocuklarda Suçiçeği ve Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak. Çocuk Yoğun Bakım sertifikasına sahip olmak.
177 Konya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Diyaliz hastalarında yaşam kalitesi ve egzersiz konularında çalışmalarda bulunmak ve diyaliz hastalarında hepatit C ve eritropoietin ilişkisi konusunda çalışması olmak.
178 Konya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Yardımcı Doçent 3 İnme geçiren hastalarda akut ve subakut dönemde tuzak nöropatigelişiminin elektrofizyolojik olarak değerlendirilmesi üzerine çalışması olmak.
179 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Yardımcı Doçent 3 Çocuk gelişimi ve Eğitimi ABD da doktora yapmış olmak. Okul öncesinde davranışsal öz-düzenleme becerileri konusunda çalışması olmak.
180 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi Pr. Yardımcı Doçent 3 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.
181 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Ameliyathane Hizmetleri Pr. Yardımcı Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Acil cerrahi konusunda deneyimli olmak. Endoskopi ve ERCP (endoskopik retrograt kolonjiopancreatikografil) konusunda deneyimli olmak.
182 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Pr. Yardımcı Doçent 3 Tıp fakültesi lisans mezunu olmak. Genel cerrahi uzmanı olmak. Mentorlük(eğitici) eğitimi almış olmak.
183 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. Yardımcı Doçent 3 Tıp fakültesi mezunu olmak. Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği alanında çalışması olmak.
184 Samsun SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Erişkenlerde inmemiş testislerde testis histolojisinin belirleyicisi olarak rezistiv indeks’in önemi konusunda araştırma yapmış olmak. Endoüroloji ve ESWL konusunda eğitim almış olmak.
185 Samsun SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yardımcı Doçent 3 Antiinflamatuar ilaçlar ve elektromanyetik alan konularında çalışmaları olmak.
186 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Profesör 1 Tıp doktoru olmak. Halk sağlığında uzmanlığını yapmış olmak. Tıbbi atıkların yönetimi konusunda uluslararası proje ve çalışmaları olmak.
187 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Yardımcı Doçent 3 Halk sağlığında uzmanlığını veya doktorasını yapmış olmak. Epidemiyoloji konusunda saha çalışması yapmış olmak.
188 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi biyoloji Yardımcı Doçent 3 Moleküler Biyoloji ve Mikrobiyoloji laboratuvar teknikleri alanında deneyim sahibi olmak.
189 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Yardımcı Doçent 3 Genetik, Biyomühendislik ve Biyoinformatik alanlarında çalışmaları olmak.
190 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Profesör 1 Deneysel beyin felci ve optik sinir hasarı konularında deneyimli olmak.
191 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Yardımcı Doçent 1 İntraabdominal basınç artışının pankreas üzerine olan etkileri ile ilgili çalışması olmak.
192 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 1 ERCP ve metabolik cerrahi yapıyor olmak ve radyasyonun tetiklediği diyare üzerine glutaminin koruyucu etkisi alanında çalışması olmak.
193 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 ROP ve vitreoretinal cerrahi alanında sertifika sahibi olmak.
194 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 1 Laparoskopik-robotik cerrahi sertifikası olmak; histerektomi tipleri ve o ver kanseri alanında çalışması olmak.
195 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 1 Türkiye’deki gestasyonel trofoblastik neoplaziler üzerine çalışma yapmış olmak.
196 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Yardımcı Doçent 1 Kolorektal kanserler ile ilgili çalışması olmak.
197 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yardımcı Doçent 1 Endoüroloji konusunda eğitim almış olmak ve erektil disfonksiyon kronik tedavisinin korpus kavernozuma etkileri hakkında deneysel çalışma yapmış olmak.
198 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 1 Gebelerde diyabet üzerine çalışma yapmış olmak.
199 Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Nefroloji uzmanı olmak ve Hemodiyaliz hastalarında cerrahi girişimler ile ilgili çalışması olmak.
200 Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Palyatif bakım servisinde en az altı ay çalışmış olmak.
201 Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Diferansiye tiroid karsinomu ile ilgili çalışması olmak.
202 Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yardımcı Doçent 1 Fetal MRI ve obstetrik USG ile fetalanomaliler ve kardiyak BT alanlarında çalışmaları olmak.
203 Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Sınır kişilik bozukluğu ek tanılı bipolar duygulanım bozukluğu hastalarında bilişsel işlevler üzerine araştırma yapmış olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir