Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimî statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimî statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde SUAM başvuruları için Tıp Fakültesi Dekanlığı ile diğer kadrolar için ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilirsiniz.

(SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

 

S. N. Birim Bölüm/Ana Bilim Dalı/Program Unvan Kadro Derecesi Başvuru Şartı
1 Ankara Gülhane Hemşirelik YO Cerrahi Hemşirelik Bilimleri Doçent 1 Jinekolojik kanserler ve ürojinekoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.
2 Ankara Gülhane Hemşirelik YO Cerrahi Hemşirelik Bilimleri Profesör 1 Hemşirelik alanında doçent unvanına sahip olmak. Cerrahi hastalıkları ve yoğun bakım hemşireliği alanlarında çalışmaları olmak.
3 Ankara Gülhane Hemşirelik YO Cerrahi Hemşirelik Bilimleri Yardımcı Doçent 3 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Adölesan dönemdeki engelli bireylerin sağlığını geliştirme konusunda çalışma yapmış olmak.
4 Ankara Gülhane Hemşirelik YO Dahili Hemşirelik Bilimleri Yardımcı Doçent 3 İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Diyabetli hastalarda tedaviye uyum konusunda çalışma yapmış olmak.
5 Ankara Gülhane Hemşirelik YO Dahili Hemşirelik Bilimleri Yardımcı Doçent 3 KOAH’lı hastalarda farklı pulmoner rehabilitasyonprogramları ile ilgili çalışma yapmış olmak.
6 Ankara Gülhane Hemşirelik YO Dahili Hemşirelik Bilimleri Yardımcı Doçent 3 Adölesanlarda sağlığı geliştirme konusunda çalışma yapmış olmak.
7 Ankara Gülhane Hemşirelik YO Dahili Hemşirelik Bilimleri Yardımcı Doçent 3 Psikiyatri hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Psikiyatri hemşireliği eğitimi, içselleştirilmiş damgalanma ve beden imgesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
8 Ankara Gülhane Hemşirelik YO Dahili Hemşirelik Bilimleri Yardımcı Doçent 3 Şizofrenili hasta yakınlarının psikoeğitimi konusunda çalışma yapmış olmak
9 Ankara Gülhane Hemşirelik YO Cerrahi Hemşirelik Bilimleri Yardımcı Doçent 3 Yanıklı hastalarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
10 Ankara Gülhane Hemşirelik YO Dahili Hemşirelik Bilimleri Yardımcı Doçent 3 Anne eğitiminde, çocuk beslenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
11 Ankara Gülhane Hemşirelik YO Dahili Hemşirelik Bilimleri Yardımcı Doçent 3 Halk Sağlığı hemşireliği doktorası yapmış olmak. Sağlık çalışanlarında mesleki yaralanmalar konusunda çalışmalar yapmak.
12 Ankara Gülhane Hemşirelik YO Cerrahi Hemşirelik Bilimleri Doçent 1 Kadın hastalıklarında çeşitli kanser türlerinin farkındalığı ve hemşirelik bakımı uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmış olmak.
13 Ankara Gülhane SUAM Aile Hekimliği Doçent 1 Ağrı algı farklılıkları konusunda çalışma yapmış olmak.
14 Ankara Gülhane SUAM İç Hastalıkları Doçent 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Erkek hipogonadizmi ve polikistik over sendromu konularında çalışmalar yapmış olmak.
15 Ankara Gülhane SUAM İç Hastalıkları Doçent 1 Yaşlı bakım hizmetlerinde kalite geliştirme programları konusunda çalışma yapmış olmak.
16 Ankara Gülhane SUAM Kardiyoloji Doçent 1 Girişimsel kardiyoloji ve TAVİ konusunda deneyimli olmak. Biküspid aort kapak konusunda çalışma yapmış olmak.
17 Ankara Gülhane SUAM Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 Radyoterapi planlamada bilgisayarlı tomografi kesitlerinden otomatik segmentasyon konularında çalışmaları olmak.
18 Ankara Gülhane SUAM Çocuk Ruh Sağ. Hast. Profesör 1 Merkezi sinir sistemi uyarıcılarının kullanımıyla ilgili biyokimyasal parametrelerin ölçüldüğü hayvan çalışmaları yapmış olmak.
19 Ankara Gülhane SUAM Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Artroplasti konusunda tecrübe sahip olmak. Tibial kesi kılavuzları ile ilgili çalışması olmak.
20 Ankara Gülhane SUAM Radyoloji Profesör 1 Kas-iskelet sistemini ilgilendiren MR ile karşılaştırmalı yöntemler konusunda çalışmaları olmak.
21 Ankara Gülhane SUAM Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Perinatoloji yan dal uzmanı olmak. 3D/4D ultrason ve amniyosentez eğitimi için modelleme konularında çalışmaları olmak.
22 Ankara Gülhane SUAM Acil Tıp Yardımcı Doçent 2 Gece koşullarında taktik acil tıp uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
23 Ankara Gülhane SUAM Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Koroner bypass cerrahisi uygulanan hastalarda deneysel çalışmaları olmak.
24 Ankara Gülhane SUAM Nöroloji Doçent 1 Baş ağrıları tedavisinde ganglion ve sinir blokajı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
25 Ankara Gülhane SUAM Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 Jinekolojik kanser tülerinde SBRT uygulaması, bazı tedavilerin karşılaştırılması ve radyoterapi sonuçlarının değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
26 Ankara Gülhane SUAM Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 KBRN konusunda eğitici eğitimi sertifikasıyla ve KBRN ve afet konusunda deneyimi olmak.
27 Ankara Numune SUAM Genel Cerrahi Profesör 1 Genel Cerrahi Uzmanı Olmak.
28 İstanbul Bakırköy Sadi Konuk SUAM Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Tüberküloz, bruselloz ve HIV-1 ilaç direnciyle ilgili E test ve moleküler düzeyde çalışmaları olmak.
29 Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyoloji Yardımcı Doçent 4 Çene kemilklerinde trabeküler değişimle ilgili radyolojik çalışma yapmış olmak.
30 Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Yardımcı Doçent 5 Mandibula korpus kırıklarında stabilizasyon sistemleri üzerine çalışması olmak.
31 Eczacılık Fakültesi Biyokimya Profesör 1 Tıbbi bitkilerde fonksiyonel bileşiklerin kantitatif analizleri, izolasyonu ve antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi konularında çalışmaları olmak.
32 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Profesör 1 Tükürükte bulunan bazı maddelerin çürük ve çürüğe sebep olan bakterilerle ilişkisi konusunda çalışması olmak.
33 Gülhane Sağlık MYO Anestezi Pr. Yardımcı Doçent 3 Ameliyat sonrası üriner kateter kaynaklı rahatsızlıklarda İV anesteziklerle opioidlerin etkinliği ve proloterapiyle ilgili çalışmaları olmak.
34 Gülhane Sağlık MYO Anestezi Pr. Yardımcı Doçent 3 Anestezi mezunu olmak. İzofluran anestezisi ile ilgili çalışması olmak.
35 Gülhane Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Doçent 1 Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak. Üremeye yardımcı tedavi uygulamalarında en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olmak.
36 Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu ve alanında tıpta uzmanlığı olmak. Eritrosit membran ölçümü üzerine çalışmaları olmak.
37 Gülhane Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri konusunda en az 10 (on) yıllık deneyime sahip olmak.
38 Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi Viroloji yandal uzmanı olmak. Metodolojik ve epidemiyolojik çalışmalar yapmış olmak.
39 Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak. Mantarlar ile ilgili çalışmaları olmak.
40 Gülhane Tıp Fakültesi Biyofizik Profesör 1 Biyofizik doktorası yapmış olmak. Beyinde elektrofizyolojikve biyoelektrik potansiyellerin incelenmesi ve analizi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
41 Gülhane Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Profesör 1 Farmakolojik testler ile miyokardiyal perfüzyon sintigrafisi ve radyonüklid ventrikülografi konusunda çalışma yapmış olmak.
42 Gülhane Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Doçent 1 Radyasyonun derideki etkileri ve kök hücre tedavisi konusunda çalışmaları olmak.
43 Gülhane Tıp Fakültesi Adli Tıp Doçent 1 Türkiye’de adli tıp pratiğinde, otopsilerde ve otopsi çalışanlarında tüberküloz prevelansı ile ilgili çalışmaları olmak.
44 İstanbul Ümraniye SUAM Çocuk Cerrahisi Doçent 1 Ösefagus transplantasyon konusunda çalışma yapmış olmak.
45 İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM İç Hastalıkları Doçent 1 Tıbbi onkoloji uzmanı olup meme kanserinde mikro RNA ile ilişkili çalışma yapmış olmak.
46 İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Yenidoğan yan dal uzmanı ve doçenti olmak.
47 İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM İç Hastalıkları Doçent 1 Romatoloji yan dal uzmanı olmak.HLA-B27 alt grupları ile ilgili çalışma yapmış olmak.
48 İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM Acil Tıp Doçent 1 Terapötik hipotermi konusunda çalışma yapmış olmak.
49 İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 El parmakları eklem içi kırıkları ve kas iskelet sistemi tümörleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
50 İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM Genel Cerrahi Doçent 1 Kolorektal kanserler konusunda ve troid papiller kanserlerde ekspresyon konusunda çalışma yapmış olmak.
51 İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Aort koarktasyonuna eşlik eden kardiyak patolojilerin tedavisi üzerine çalışma yapmış olmak.
52 İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM Üroloji Doçent 1 Türk toplumunda prostat ve mesane tümörleriyle ilgili gen polimorfizmi ve inmemiş testisle ilgili deneysel çalışmaları olmak.
53 İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM İç Hastalıkları Doçent 1 İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji uzmanı olmak.
54 İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM Genel Cerrahi Profesör 1 Onkolojik Cerrahi yan dal uzmanı ve endorektal USG konusunda eğitici olmak.
55 İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Laringeal ve nazal patolojilerde reflü, bakteryel patojenler ve oksidatif stres etkisine dair çalışmalar yapmış olmak. İşitsel beyinsapı cevapları konusunda kurs eğiticisi olmak.
56 İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM Nöroloji Profesör 1 Yaşlı hastalarda epileptik nöbetleri tetikleyen faktörler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
57 İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM Tıbbi Patoloji Profesör 1 Tıp fakültesi mezunu olup moleküler patoloji ile ilgili çalışma yapmış olmak. İn-house PCR yöntemi geliştirmiş olmak.
58 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Profesör 1 Sağlık siyaseti ve Avrupa Birliği sağlık politikaları konusunda çalışmaları olmak.
59 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Profesör 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinde Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
60 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Pr. Yardımcı Doçent 5 Elektrik eğitimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Yenilenebilir Enerji Konularında Çalışmaları Olmak.
61 Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Doçent 1 Tıp fakültesi mezunu olmak. Psödotrombositopenininsaptanması konusunda çalışmalar yapmış olmak.
62 Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Profesör 1 Tıp fakültesi mezunu olmak. İnsan plazmasında protrombinmiktar tayini amacıyla ELISA kiti geliştirme çalışması yapmak (İstanbul Haseki Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezin’de görevlendirilecektir).
63 Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Doçent 1 Tıp fakültesi mezunu olup, biyokimya uzmanı olmak. Diyabet, obezite ve leptin ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak (İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezin’de görevlendirilecektir).
64 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak ve çocuklarda polikistik over sendromuyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir