Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

– Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına;

– Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte kadronun ilan edildiği birime başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR

– Adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

– Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

– Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

– *** Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz.

– Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

– İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DER. AD. NİTELİĞİ
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Profesör 1 1 Çelik Uzay Sistemler, Çelik Yapı Birleşimleri, Depreme Dayanıklı Çelik Yapılar konularında çalışmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Uygulamalı Jeofizik Profesör 1 1 Petrol Jeofiziği, Çevre Jeofiziği ve Zeminlerde P-SV dönüşmüş sismik dalgalar üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Profesör 1 1 Mesozoyik-Senozoyik nannoplankton biyostratigrafisi ve

ascidian fosil stratigrafisi konularında uzmanlığı ve özgün yayınları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Teorisi ve Dinamiği Profesör 1 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Sürekli Ortamlar Mekaniği, Kompozit Malzemeler Mekaniği ve Farklı Malzemeler için Matematiksel Modeller Geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Doçent 1 1 Süt, süt ürünleri ve kefir konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Teknolojisi Doçent 1 1 Kısa ve Uzun Ştapel İplik Teknolojisi, Modifiye İplik Eğirme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Farklı İplik Eğirme Sistemleri için Yüksek Hızlı Hava Akımı Düzelerinin Tasarımı ve İplik Kalitelerine Etkilerinin İncelenmesi konularında çalışmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Bilimleri Doçent 1 1 İyonik modifikasyon, plasma, sol-jel teknolojilerinin kullanımı ve doğal boya/doğal esaslı maddeler ve reaktif boyarmaddelerle boya/baskı konularında çalışmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir Ve Bölge Planlama Şehircilik Profesör 1 1 Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktorasını yapmış olmak, kentsel coğrafya, stratejik mekansal planlama ve karar-destekli tasarım konusunda yayınlara sahip olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Biyokimya Profesör 1 1 Biyokimyasal Genetik alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Profesör 1 1 İmin-Oksim Bileşiklerinin Sentezi, Katekolaz ve Katalaz Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi konusunda çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji Doçent 1 1 Anter Kültürü ile Buğdayda Haploid Bitki Üretimi üzerine çalışma yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji Doçent 1 1 Buğdayda Mikrospor

Kültürü ile Bitki Rejenerasyonu üzerine çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Tirozin kinaz inhibitörü alan metastatik renal hücreli kanserli hastalarda ezrin-karbonik anhidraz IX ve neuropilin-2 immünohistokimyasal

boyanmasının prognoz üzerine etkisi konulu çalışması olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Doçent 1 1 ***İlaç etken adayı kiral molekül sentezi ve biyolojik etkileri, medikal tıbbi cihaz geliştirilmesi ile hemostatik ajanlar konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör 1 1 Çok Kriterli karar verme teknikleri üzerine çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Profesör 1 1 Organik Sebze Yetiştiriciliğinde Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörlerikullanımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama Profesör 1 1 Arazi Toplulaştırma ve Sulama alanında çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Entomoloji Doçent 1 1 Tarımsal Zararlı Akar ve Predatör Akar Gruplarında İnsektisit Direnç Gelişimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe Tarihi Profesör 1 1 Plotinus ve Ahlak Felsefesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir