Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden Akademik Alım

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

– Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

– Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

– Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

– Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

– Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

– Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den Doküman Arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

– İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

– Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Der. Ad. Niteliği
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Profesör 1 1 Bitkisel ve Uçucu Yağ konusunda uzman olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Profesör 1 1 Diferansiyel Operatörlerin Polinomsal demetleri ve Spektral Analizleri üzerine çalışmalara sahip olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Profesör 1 1 Diferansiyel operatörlerin spektral teorisi, Berezinsembolü ve Duhamel çarpımının uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1 1 Genelleştirilmiş parçalı sabit argümanlı ve impalsifdiferansiyel denklemler konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 1 Periferik sinir blokları eğitici sertifikasına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Profesör 1 1 Kardiyopulmoner rehabilitasyon konusunda tecrübeli olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1 Nörolojik hastalıkların genetiği ile ilgili çalışmaları olmak ve MALDITOF-MS sistem sertifikasına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 Erişkin Nefroloji yan dal uzmanı olmak ve Esansiyelhipertansiyonu olan hastalarda serum gama glutamiltransferaz düzeyinin sabah kan basıncı yükselmesine etkisi ile ilgili çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 Meme kanserinde konvansiyonel ve moleküler genetik çalışmaları olmak. Sitogenetik ve moleküler sitogenetik alanında doktora tezi yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Yönetim Bilimleri Profesör 1 1 Doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almış olmak.Kriz(afet) yönetimi, küreselleşme, engellilere yönelik kamu politikaları konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Doçent 1 1 Doçentliğini siyasal hayat ve kurumlar alanında almış olmak. Yerel Siyaset, parti ve seçim sistemleri, siyasal kutuplaşma alanlarında çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Profesör 1 1 Sert kabuklu meyvelerde seleksiyon ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Profesör 1 1 Yumuşak çekirdekli meyvelerde dikim sistemleri konusunda ve meyve gen kaynaklarının incelenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Tarım Politikası ve Yayım Profesör 1 1 Tarım politikaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Silvikültür Profesör 1 1 Anadolu Karaçamında Populasyonlar arası ve Populasyon İçi Genetik Çeşitlilik konusunda doktora yapmış olmak, Ardıç ve Karaçam türlerinde tohum ve fidanlık tekniği konularında çalışmaları bulunmak.
Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Profesör 1 1 Miscanthus’daki selüloz, hemiselüloz ve ligninin teknolojik özellikleri üzerine çalışmış olmak, Odun kimyasında yapay sinir ağları (ANN)uygulamaları ile çalışmalar yapmış olmak.
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Havza Yönetimi Doçent 1 1 Isparta Yöresi Meralarının Vejetasyon Yapısı ile Toprak Özellikleri ve Topoğrafik Faktörler Arasındaki İlişkiler konusunda doktora yapmış olmak, Doğal mera vejetasyonları üzerine çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentlik unvanı almak. Yabancı Dil Öğretmeni yetiştirme konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Genel Gazetecilik Profesör 1 1 Gençlik ve Aile Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir