TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı

İlan No :1016789
İlanın Çıkılacağı yer:
TED ÜNİVERSİTESİ—>İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ—>İŞLETME BÖLÜMÜ
Kadro Ünvan:ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)
Ales Puanı :70(Ales Muaf)
Kadro Sayısı:1
Yds/Dengi:80
Kadro Derecesi:0
Duyuru Başlama Tarihi:08.05.2017
Son Başvuru Tarihi:26.05.2017
Sonuç Açıklama Tarihi:09.06.2017
Ön Değerlendirme Tarihi:01.06.2017
Sınav Giriş Tarihi:05.06.2017
Başvuru Tipi:Şahsen,Posta,İnternet

Basvuru Yeri:

TED Üniversitesi, Ziya Gökalp No: 48, Kolej, Çankaya, 06420 Ankara
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi:

www.tedu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Adayların, pazarlama alanında doktora derecesine sahip olmaları başvuru için gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.

ÜNVAN ŞARTLAR
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası iki yıl tecrübeli kabul edilecektir.
Tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanlar, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER
İlan edilen kadrolara başvuracak adayların;

• Başvurduğu görevi ve anabilim dalını belirttiği imzalı dilekçeleri

• Özgeçmişleri

• Nüfus cüzdanı fotokopileri

• Lisans-Y.Lisans-Doktora Diploma Fotokopileri (Noter Onaylı veya “Diploma Sorgulama” yaparak e-devlet şifreleri ile alacakları doğrulama kodu içeren diploma onay belgesi)

• Lisans Programı Ders Dökümleri (Transkript)

• İngilizce dil düzeyi için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belgeleri

• Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, muaf veya 2 yıl tecilli olduğunu belirten belgeleri ile

TED Üniversitesi, Ziya Gökalp No: 48, Kolej, Çankaya, 06420 Ankara adresine kadar bizzat gelmeleri / jobs@tedu.edu.tr adresine belgelerinin elektronik kopyaları / posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren on dokuz gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

MUAFİYET
1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir