TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 10 Okutman Alımı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ / REKTÖRLÜK / YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ /
OKUTMAN
3
01.06.2017 – 15.06.2017
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ / REKTÖRLÜK / YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ /
OKUTMAN
4
01.06.2017 – 15.06.2017
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ / REKTÖRLÜK / YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ /
OKUTMAN
3
01.06.2017 – 15.06.2017

İlan No : 1017098
İlanın Çıkılacağı yer TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ—>REKTÖRLÜK—>YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
Kadro Ünvan OKUTMAN
Ales Puanı 70
Kadro Sayısı 3
Yds/Dengi 90
Kadro Derecesi 0
Duyuru Başlama Tarihi 01.06.2017
Son Başvuru Tarihi 15.06.2017
Sonuç Açıklama Tarihi 19.07.2017
Ön Değerlendirme Tarihi 16.06.2017
Sınav Giriş Tarihi 19.06.2017
Başvuru Tipi Şahsen, Posta
Basvuru Yeri TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ SÖĞÜTÖZÜ CAD. NO:43 SÖĞÜTÖZÜ / ANKARA
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi https://www.etu.edu.tr/tr

ÖZEL ŞARTLAR
• İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak.
• Lisans mezuniyetinden sonra ilgili bir alanda en az 2 yıl eğitim-öğretim deneyimine sahip olmak (belgelendirmek kaydıyla)

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 90.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.

ÜNVAN ŞARTLAR
Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası iki yıl tecrübeli kabul edilecektir.
Tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanlar, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER
Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ”TOBB ETÜ İşe Başvuru Formu (Akademik)” (Başvuru formuna ilan numarasının yazılması gerekmektedir),
Aşağıdaki belgelerin asılları veya onaylı örnekleri

Çalışma süresini gösteren hizmet belgesi (İngilizce Öğretmenliği yaptığına dair),
Lisans (varsa Lisansüstü) diploması,
Resmi transkript,
Yabancı Dil belgesi,
ALES belgesi,
Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, muaf veya 2 yıl tecilli olduğunu belirten belge.
Başvuru Şekli: Başvuru için ”TOBB ETÜ İşe Başvuru Formu (Akademik)” https://etu.edu.tr/tr/bolum/yabanci-diller-bolumu adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli olan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Asıl belge ile başvuru yapacak adayların bu belgelerin bir adet fotokopilerini de sunmaları gerekmektedir.

MUAFİYET
1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.


İlan No : 1017102
İlanın Çıkılacağı yer TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ—>REKTÖRLÜK—>YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
Kadro Ünvan OKUTMAN
Ales Puanı 70
Kadro Sayısı 4
Yds/Dengi 90
Kadro Derecesi 0
Duyuru Başlama Tarihi 01.06.2017
Son Başvuru Tarihi 15.06.2017
Sonuç Açıklama Tarihi 19.07.2017
Ön Değerlendirme Tarihi 16.06.2017
Sınav Giriş Tarihi 19.06.2017
Başvuru Tipi Şahsen, Posta
Basvuru Yeri TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ SÖĞÜTÖZÜ CAD. NO:43 SÖĞÜTÖZÜ / ANKARA
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi https://www.etu.edu.tr/tr

ÖZEL ŞARTLAR
• İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak.
• Lisans mezuniyetinden sonra ilgili bir alanda bir Yükseköğretim kurumunda eğitim-öğretim deneyimine sahip olmak (belgelendirmek kaydıyla)

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 90.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.

ÜNVAN ŞARTLAR
Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası iki yıl tecrübeli kabul edilecektir.
Tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanlar, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER
Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ”TOBB ETÜ İşe Başvuru Formu (Akademik)” (Başvuru formuna ilan numarasının yazılması gerekmektedir),
Aşağıdaki belgelerin asılları veya onaylı örnekleri
Çalışma süresini gösteren hizmet belgesi (İngilizce Öğretmenliği yaptığına dair),
Lisans (varsa Lisansüstü) diploması,
Resmi transkript,
Yabancı Dil belgesi,
ALES belgesi,
Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, muaf veya 2 yıl tecilli olduğunu belirten belge.
Başvuru Şekli: Başvuru için ”TOBB ETÜ İşe Başvuru Formu (Akademik)” https://etu.edu.tr/tr/bolum/yabanci-diller-bolumu adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli olan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Asıl belge ile başvuru yapacak adayların bu belgelerin bir adet fotokopilerini de sunmaları gerekmektedir.

MUAFİYET
1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.


İlan No : 1017096
İlanın Çıkılacağı yer TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ—>REKTÖRLÜK—>YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
Kadro Ünvan OKUTMAN
Ales Puanı  70
Kadro Sayısı 3
Yds/Dengi 90
Kadro Derecesi 0
Duyuru Başlama Tarihi 01.06.2017
Son Başvuru Tarihi 15.06.2017
Sonuç Açıklama Tarihi 19.07.2017
Ön Değerlendirme Tarihi 16.06.2017
Sınav Giriş Tarihi 19.06.2017
Başvuru Tipi Şahsen, Posta
Basvuru Yeri TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ SÖĞÜTÖZÜ CAD. NO:43 SÖĞÜTÖZÜ / ANKARA
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adres https://www.etu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR
• İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak.
• Lisans mezuniyetinden sonra ilgili bir alanda en az 1 yıl eğitim-öğretim deneyimine sahip olmak (belgelendirmek kaydıyla)

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 90.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.

ÜNVAN ŞARTLAR
Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası iki yıl tecrübeli kabul edilecektir.
Tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanlar, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER
Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ”TOBB ETÜ İşe Başvuru Formu (Akademik)” (Başvuru formuna ilan numarasının yazılması gerekmektedir),
Aşağıdaki belgelerin asılları veya onaylı örnekleri

Çalışma süresini gösteren hizmet belgesi (İngilizce Öğretmenliği yaptığına dair),
Lisans (varsa Lisansüstü) diploması,
Resmi transkript,
Yabancı Dil belgesi,
ALES belgesi,
Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, muaf veya 2 yıl tecilli olduğunu belirten belge.
Başvuru Şekli: Başvuru için ”TOBB ETÜ İşe Başvuru Formu (Akademik)” https://etu.edu.tr/tr/bolum/yabanci-diller-bolumu adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli olan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Asıl belge ile başvuru yapacak adayların bu belgelerin bir adet fotokopilerini de sunmaları gerekmektedir.

MUAFİYET
1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir