Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

BAŞVURU KOŞULLARI:

  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. ve 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak.
  • 5772 sayılı Kanun uyarınca belirlenmiş olan Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde yazılı şartları taşıyor olmak. (link: http://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-toros-universitesi-akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)
  • Eğitim Öğretim dili İngilizce olan bölümlere başvuracak olan adayların 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

– Başvuru dilekçesi,

– Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

– YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

– Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

– Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

– Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

– Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan puanlama tablosu (aday tarafından doldurulmuş olarak gönderilecektir.)

Link:http://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-toros-universitesi-akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri

– Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge; (Eğitim-Öğretim dili İngilizce olan bölümler için **)

  1. a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
  2. b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
  3. c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek,, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde  “Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No 12, Yenişehir 33140, MERSİN” adresine elden teslim edilmesi ya da belirtilen posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Alım Yapılacak Bölümler;

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kadro Unvanı Kadro Sayısı
Mimarlık Profesör 1 Bina Bilgisi Anabilim dalında çalışmaları olmak.
Mimarlık Doçent 1 Bina Bilgisi Anabilim dalında çalışmaları olmak.
Mimarlık Doçent 1 Yapı Bilgisi Anabilim dalında çalışmaları olmak.
İç Mimarlık Doçent 1 Mimarlık veya İç Mimarlık Lisans mezunu olmak, Mimarlık Bina Bilgisi, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarından birinden yüksek lisans ve Mimarlık Bina Bilgisi, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarından birinden Doktora Mezuniyet derecesini almış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kadro Unvanı Kadro Sayısı Özel Şart Açıklama
İşletme ** Profesör 1 Doçentliğini Üretim Yönetimi alanından almış olmak.
İşletme ** Profesör 1 Doçentliğini Pazarlama alanından almış olmak.
İşletme ** Doçent 1 Doçentliğini Finansman alanından almış olmak.
İşletme ** Doçent 1  Doçentliğini Muhasebe alanından almış olmak.
İşletme ** Doçent 1 Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanından almış olmak.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik ** Profesör 1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında ulusal ve uluslararası yayınları olmak.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik ** Doçent 1 Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanından almış olmak.Uluslararası ticaret ve lojistik alanında ulusal ve uluslararası yayınları olmak.Uluslararası ticaret ve lojistik alanında 5 yıl ders vermiş olmak.
İktisat ** Profesör 1 Makroiktisadi Analizi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
İktisat ** Doçent 1 Mikro iktisadi Analizi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Psikoloji ** Profesör 1 Doçentliğini psikometri ve sosyal psikoloji almış olmak.
Psikoloji ** Doçent 1 Doçentliğini psikometri ve sosyal psikoloji almış olmak.

 

** Eğitim Öğretim dili İngilizce olan bölümler.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir