Türk-Alman Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

İLAN TARİHİ : 27.07.2016

SON BAİVURU TARİHİ : 10.08.2016 (mesai saati bitimine kadar)

ÖN DEĞERLENDİRME : 15.08.2016
SINAVA GİRİİ TARİHİ : 18.08.2016
SONUÇ AÇIKLAMA : 23.08.2016

BİRİMİ BÖLÜMÜ ABD KADRO ÜNVANI ADET NİTELİK
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Tarihi Araştırna Görevlisi 1 İktisat Tarihi Anabilim Dalında yapıyor olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve
Finansman
Araştırna Görevlisi 1 İşletme Bölümü lisans mezunu olmak ve Muhasebe   ve Finansman Dalında doktora yapıyor olmak.
Fen Fakültesi Moleküler Biyoteknoloji Enzim ve
Mikrobiyal
Biyoteknoloji
Araştırna Görevlisi 1 Biyoloji,   Biyoteknoloji   ve   Moloküler Biyoloji veya Moleküler  Biyoloji  ve Genetik bölümlerinin birinden  mezunu olmak ve bu anabilim dallarından birinde doktora yapıyor olmak.
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültür ve İletişim Bilimleri Kültür Bilimleri Araştırna Görevlisi 1 Felsefe veya Sosyoloji Bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Anabilim dallarının birinde yapıyor olmak
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku İdare Hukuku Araştırna Görevlisi 1 Hukuk fakültesi lisans mezunu olmak ve Kamu hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

-Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun 33/a maddesi ve “Öğretim Üyesi DıĢındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile GiriĢ Sınavlarına İliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla Araştırma Görevlisi alınacaktır.

-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki Ģartları taĢıması gerekmektedir.

 

İSTENİLEN BELGELER:

1-Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2-Özgeçmişi

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-Öğrenim Belgeleri ve transkript

5-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların denklik belgeleri

6-Yabancı Dil Belgesi (Almanca)

7-Ales Belgesi

8-2 adet fotoğraf

9-Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge

-Müracaatlar şahsen, internet veya posta yoluyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile Fen Fakültesi – İahinkaya Caddesi No:86 34820 Beykoz/İSTANBUL adresine yapılabilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi yeterli olup, sınava çağrılanların evrak asıllarını veya onaylı suretlerini sınavdan önce ibraz etmeleri gerekmektedir. Almanca dil belgesi sunmayanların başvurusu dikkate alınmayacaktır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Fakülteler Binası İahinkaya Cad. No:86 34820 Beykoz/İSTANBUL iibf@tau.edu.tr 0216 333 32 04 – 0 216 333 32 06

Fen Fakültesi: Fakülteler Binası İahinkaya Cad. No:86 34820 Beykoz/İSTANBUL ff@tau.edu.tr 0216 333 31 44 – 0 216 333 31 46

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Fakülteler Binası İahinkaya Cad. No:86 34820 Beykoz/İSTANBUL ksbf@tau.edu.tr 0216 333 32 04 – 0 216 333 32 46

Hukuk Fakültesi: Fakülteler Binası İahinkaya Cad. No:86 34820 Beykoz/İSTANBUL hukuk@tau.edu.tr 0216 333 31 64

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir