Uşak Üniversitesi 18 Akademisyen Alacak

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Profesör kadrosu devamlı statüdedir.

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/1367 adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (6 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 6 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

  1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
  2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
  3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.
  4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.
  5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
  6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.
  7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8.Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

  1. Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  • Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.
  • Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi: 06/03/2017 mesai bitimine kadardır.

 

KADRO NO KADRO UNVAN DERECE BÖLÜM/ANABİLİMDALI ADET İLAN AÇIKLAMASI
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
1120 Profesör 1 Tarih Bölümü/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı 1
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
1076 Profesör 1 Temel İslam Bilimleri Bölümü/Tefsir Anabilim Dalı 1
1119 Profesör 1 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/Din Bilimleri Anabilim Dalı 1
961 Yardımcı Doçent 3 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü /İslam Tarihi Anabilim Dalı 1
964 Yardımcı Doçent 3 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü /Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
1153 Profesör 1 Tekstil Mühendisliği Bölümü/Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı 1 Doçentliğini Tekstil Bilimlerinde almış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
900 Profesör 1 Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 1 Tıp doktoru ve 10 yıllık öğretim üyeliği deneyimi olmak.
936 Profesör 1 Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı 1 15 yıllık öğretim üyeliği deneyimi olmak. Regresyonda kalıntı ve etkili gözlem istatistikleri konusunda çalışmaları olmak.
8 Doçent 1 Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1
20 Doçent 1 Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 1 Doku tiplemesinde 10 yıllık deneyimi olmak. Organ ve doku naklinde aktif görev yapmış olmak.
19 Yardımcı Doçent 1 Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Anatomi Anabilim Dalı 1 Genel cerrahi klinik uygulamalarına katkı sağlayacak cerrahi ve radyolojik anatomi deneyimi olmak.
24 Yardımcı Doçent 3 Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1
152 Yardımcı Doçent 1 Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Fizyoloji Anabilim Dalı 1 Tıp doktoru ve 3 yıllık öğretim üyeliği deneyimi olmak.
253 Yardımcı Doçent 1 Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 1 Tıp doktoru ve 5 yıllık öğretim üyeliği deneyimi olmak.
405 Yardımcı Doçent 2 Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Kan bankası ve transfüzyon tıbbı sertifikası olmak. Tıbbi mikrobiyoloji yeterlilik sertifikası olmak.
437 Yardımcı Doçent 1 Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 1 Tıp doktoru ve öğretim üyeliği deneyimi olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
375 Doçent 3 Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 1
DİŞ HEKİMLİĞİ
757 Yardımcı Doçent 4 Klinik Bilimler Bölümü/Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 1

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir