Yeditepe Üniversitesi 15 Okutman Alımı

İlan No :1017058
İlanın Çıkılacağı yer:
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ—>İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU
Kadro Ünvan:OKUTMAN
Ales Puanı :70

Kadro Sayısı:15
Yds/Dengi:80
Kadro Derecesi:0
Duyuru Başlama Tarihi:24.05.2017
Son Başvuru Tarihi:16.06.2017
Sonuç Açıklama Tarihi:19.07.2017
Ön Değerlendirme Tarihi:23.06.2017
Sınav Giriş Tarihi:10.07.2017
Başvuru Tipi:Şahsen,Posta,İnternet

Basvuru Yeri:

İngilizce Hazırlık Okulu veya seher@yeditepe.edu.tr e- mail adresi
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi:

www.yeditepe.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

İngiliz Dili ve Edebiyatı , Mütercim -Tercümanlık , Çeviribilim, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Dil Bilimi veya Amerikan Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak, belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak .

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.

ÜNVAN ŞARTLAR
Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası iki yıl tecrübeli kabul edilecektir.
Tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanlar, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER
BAŞVURU İŞLEMLERİ :

1 – Başvuru dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi (noter tasdikli)

3- 1 adet fotoğraf,

4- Özgeçmiş,

5- Lisans mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca ) denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Lisans not ortalamasını gösterir transkript,

7- ALES ve Merkezi Yabancı Dil belgeleri (internet çıktıları geçerlidir.)

8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi,

MUAFİYET
1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir