Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı

İlan No : 1017165
İlanın Çıkılacağı yer YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ—>İLETİŞİM FAKÜLTESİ—>HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ—>HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)
Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)
Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1
Yds/Dengi 80
Kadro Derecesi 0
Duyuru Başlama Tarihi01.06.2017
Son Başvuru Tarihi 15.06.2017
Sonuç Açıklama Tarihi 30.06.2017
Ön Değerlendirme Tarihi 21.06.2017
Sınav Giriş Tarihi 26.06.2017
Başvuru Tipi Şahsen, Posta
Basvuru Yeri İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI VEYA dilek.arikan@yeditepe.edu.tr E-MAİL ADRESİ
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.yeditepe.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak.

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.

ÜNVAN ŞARTLAR
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası iki yıl tecrübeli kabul edilecektir.
Tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanlar, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER

BAŞVURU İŞLEMLERİ :

1 – Başvuru dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Noter Onaylı sureti) ,

3- 1 adet fotoğraf,

4- Özgeçmiş,

5- Lisans ve varsa yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Lisans ve varsa yüksek lisans not ortalamasını gösterir transkript,

7- ALES ve Yabancı Dil belgeleri ( internet çıktıları )

8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi ,

MUAFİYET
1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir