Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeleri Alacak

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4 – Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9 – İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

10 – Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 4 Ulus/ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara ( Fizyoloji Yardımcı Doçent kadrosu hariç) başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI ALANI ÜNVANI Der. Ad. AÇIKLAMA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Profesör 1 1 Fiber optik ağları, bilgisayar ağları ve bant genişliğinin artırılması konularında çalışmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Yardımcı Doçent 3 1 Üç boyutlu görme ve modelleme, derinlik algısı ve çok düzlemli 3 boyutlu ekranlarda görüntüleme konularında çalışmış olmak. Lisans ve doktorasını Bilgisayar Mühendisliğinde tamamlamış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Yardımcı Doçent 1 1 Yazılım mühendisliği diyagramlarının anlaşılması, Türk Dili üzerine bilişimsel dilbilim çalışmaları ve muhakeme sistemleri üzerine çalışmaları bulunmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Profesör 1 1 Essential oil extraktlarının zararları ve hastalıklara olan etkileri konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Yardımcı Doçent 2 1 Tek molekül algılama, elektrofizyoloji ve mikroakışkan biyosensörler konularında çalışmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Kontrol ve Kumanda Sistemleri Profesör 1 1 Doğrusal olmayan kontrol sistemleri, Robot kontrolü, esnek sistemler ve sensörler konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Doçent 1 1 Korozyon, elektrokimya, bor ve hidrojen enerjisi konularında çalışmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Yardımcı Doçent 2 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında almış olmak. Sosyal ağlarda, beyin ağlarında optimizasyon, gruplama modelleri karakterizasyonu ve tespiti ile sosyal ağlarda klikler üzerinde deneysel ve teorik çalışma yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bütçe ve Mali Planlama Profesör 1 1 Kamu borçları, bütçe ve yerel yönetimler maliyesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Maliye Teorisi Yardımcı Doçent 3 1 Mali yerelleşme ve refah analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Yardımcı Doçent 1 1 Kentsel politikaların planlaması ve yerel yönetimler ile Orta Asya’da kent siyaseti alanında çalışmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Doçent 1 1 Uluslararası göç alanında çalışmaları bulunmak, lisansını sosyoloji, yüksek lisans ve doktorasını sosyal hizmet alanında yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Arap Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçent 1 1 Yüksek Lisans ve doktorasını Arap Dili ve Eğitimi alanında yapmış olmak ve yurtdışı pratiği ve tecrübesi bulunmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 1 Kalça yüzey artroplastisi ve artroplasti kayıt sistemi hakkında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1 Robotik artroskopik cerrahi, omuz eklemi cerrahisi ve diğer eklem ve kıkırdak cerrahisi ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 1 Robotik ürolojide deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 1 Kriyoablasyon, 3D-haritalama kullanılarak yapılanablasyon ve TAVİ tedavileri konularında deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 1 Travma konusunda deneyimli ve eğitici olmak, sağlık hukuku ve çocuk istismarları konusunda eğitim almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 1 Çocuk nefroloji uzmanı olmak ve bu alanda doçentlik unvanını almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk onkolojisi uzmanı olmak ve bu alanda doçentlik unvanını almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Tıbbi onkoloji uzmanı olmak. Kolorektal kanser ile D vitamini ilişkisi hakkında çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Elektro ensefalografi ve bipolar bozukluk alanlarında deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Profesör 1 1 Aile hekimlerinin 2.aşama uyum eğitimlerini yürütmek, aile hekimliği Türkiye modeli konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Yardımcı Doçent 1 1 Deneysel obezite alanında çalışma yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Doçent 1 1 İslam Ahlak felsefesinin gelişimi ve felsefe savunması konularında çalışmaları bulunmak.
Türk Müziği Devlet Konser vatuvarı Türk Müziği Türk Din Musikisi Anasanat Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Ud eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Profesör 1 1 Teknoart laboratuvarları konusunda deneyimi olmak.
İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Profesör 1 1 Endüstriyel kümeler ve örgütsel güven konularında akademik çalışmalara sahip olmak.
İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yardımcı Doçent 5 1 Para politikası, uluslararası finansman, ekonomik büyüme ve finansal gelişme konularında çalışmaları bulunmak.
İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yardımcı Doçent 5 1 Enerji finansmanı, finansal piyasalar ve makro ekonomik göstergeler konularında çalışmaları bulunmak.
İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Doçent 2 1 E-Devlet, bilgi yönetimi ve e-öğrenme konularında akademik çalışmalara sahip olmak.
İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Yardımcı Doçent 4 1 Sosyal ağ analizi, veri madenciliği ve metin madenciliği konularında çalışmaları bulunmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Profesör 1 1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doçent olmak, tekerlekli sandalye basketbolu ve engelli bireyler ile ilgili çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Profesör 1 1 Telif hakları konusunda çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Yardımcı Doçent 3 1 Çok kültürlülük konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Yardımcı Doçent 3 1 İzole organ banyosu sistemleri ve AFM( Atomik Force Mikroskop) alanlarında çalışmaları olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir