Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi           : 14.11.2017

Son Başvuru Tarihi    : 28.11.2017

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz (Tıp Fakültesi için) Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar ilgili Fakülte Dekanlığına, Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar ise Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: Rektörlük ve Tıp Fakültesi Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – İki adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Doçentlik belgesi

7 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

DOÇENTLİK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – İki adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Doçentlik belgesi

7 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise -varsa-atanma yazısı)

8 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

İlgililere duyurulur.

BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI ADET ARANILAN ŞARTLAR
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Doçentliğini Tıbbi Patoloji alanından almış, ilgili alanda yurtiçi ve yurtdışı yayın yapmış olmak.
Tıbbi Patoloji Doçent 1 Doçentliğini Tıbbi Patoloji alanından almış olmak
Tıbbi Patoloji Yardımcı Doçent 1 Uzmanlığını Tıbbi Patoloji alanından almış olmak.
Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Profesör 1 Doçentliğini Fizyoloji alanından almış, ilgili alanda yurtiçi ve yurtdışı yayın yapmış olmak.
Fizyoloji Doçent 1 Doçentliğini Fizyoloji alanından almış olmak.
Fizyoloji Yardımcı Doçent 1 Uzmanlığını / Doktorasını Fizyoloji alanından almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yardımcı Doçent 2 FTR Bölümü Lisans mezun olmak ve FTR programlarının birinden Doktora derecesine sahip olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir