Yüksek Lisans Nedir? Yüksek Lisans Nasıl Yapılır? Yüksek Lisans Başvuru Şartları?

Yüksek Lisans Nedir?

4 yıllık lisans öğretimini tamamlamış adayların başvurabildiği ve yüksek öğretim kurumları tarafından yürütülen bir yüksek öğretim uygulamasıdır.

4 yıllık lisans eğitimin görenlerin özel sektörde ve kamuda ayırımlara sebep olması tercih edilmesini gerekli kılması bireylerin yüksek lisansa yönelme isteğinin giderek artmasına neden olmuştur.

Lisans, Yüksek Lisans, Master ve Doktora Arasındaki Ne Fark Var?

Lisans: orta öğretime(lise eğitimine) 4 yıllık bir programlı yüksek öğretim eğitimidir.

Doktora: bir lisans veya yüksek lisans programını bitirdikten sonra o bilim dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen bir derece veya basamaktır. Doktora eğitimi tezli yüksek lisansın ardından yapıldığında sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarı yıldır. Bu unvanın uluslararası resmi tanımlama terimi ise “Ph.D.”dir.

Master: Yüksek lisans ile aynı anlama gelir. Üniversiteler bu süreci eşsiz kılmak için master programlarını uygulama ya da araştırma ile zenginleştirmeye çalışırlar. En yaygın olarak öğretim süreci bir tez ile desteklenerek öğrencinin kendi araştırmasını yapması istenir.

Yüksek lisansta lisans eğitime göre daha az ders bulunmaktadır. Yüksek lisans uygulamalarında az sayıda ders bulunur; ancak daha yoğun içerik ve derinlemesine uygulanan dersler mevcuttur.

Lisans eğitimi için merkezi sınav bulunmakta(YGS-LYS) fakat yüksek lisans eğitimi için merkezi sınav uygulanmamaktadır. Genelikle üniversitelere başvuran adayları üniversite kendi değerlendirip seçmektedir.

Yüksek Lisans Şartları Nelerdir?

Yüksek lisans yapmak için 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak veya mezun olabilecek durumda olmak gereklidir. Bazı üniversiteler yalnızca lisans mezunu durumundaki öğrencilerin müracaat yapabilme şartını da koyabilmektedirler.

Yüksek lisans yapmak isteyen adaylar lisans not ortalaması, ALES puanı, yazılı sınav(Üniversite kendi yapmaktadır)yabancı dil puanı ve mülakat puanı ölçütlerine göre değerlendirme yaparak öğrenci programa kabul edilmektedir.

Lisans not ortalaması(GANO) bütün yüksek lisans programlarında değerlendirme ölçütü iken ALES puanı, yabancı dil puanı ve mülakat puanı değerlendirme ölçütleri arasında olmayabilir.

Tezli yüksek lisans müracaatlarında en az 55 ALES puanı şartı aranmaktadır. Bu YÖK tarafından belirlenen asgari ALES puanı şartıdır, üniversiteler daha yüksek ALES puanı isteyebilir.

Tezsiz yüksek lisans müracaatlarında ALES puan şartı aranmaz, ALES puanı olmadan tezsiz yüksek lisans uygulamalarına yalnızca lisans not ortalaması ile müracaat yapabilirsiniz.

Yabancı dil puanı için YÖK tarafından getirilmiş asgari bir şart yoktur. Fakat üniversiteler tezli yüksek lisans müracaatlarında yabancı dil puanını değerlendirmeye dahil edebilir. Bu durumda uygulamaya kabul edilebilme şansını arttırmak için yabancı dil puanın olması önemlidir.

Mülakat  : Bilhassa tezli yüksek lisansa kabul edilmede önemli bir ölçüt olarak karşılaşılmaktadır. Mülakatta lisansta aldığınız eğitime dair ve çalıştığınız projeler ile ilgili sorular sorularak ilgili alana yetkinliğiniz ve deneyimleriniz test edilir. Sonuç olarak jüri üyeleri tarafından puan bir alırsınız.

ALES puanınızın yüksek olması seçilme şansınızı artıracak en önemli etkendir. ALES puanı değerlendirmelere dahil edilen en yüksek yüzdeye sahip ölçüttür. ALES puanının yanında  yabancı dil puanınızın da yüksek olması programa kabul edilmede önemli bir etkiye sahiptir.

Yüksek Lisans Ne İşe Yarar?

 • Bireyler ilk önce kendilerini ilgili alanda akademik anlamda büyük ölçüde geliştirir.
 • Özel sektörde ve kamuda son derece fark yaratmaktadır.
 • Yüksek lisans mezuniyet şartı aranan araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman gibi kadrolara müracaat yaparak yüksek öğretim kurumlarında çalışmak için önemli bir basamaktır.
 • Akademik kariyer için ilk basamaktır diyebiliriz.
 • Özel sektörde yapılan iş müracaatlarında işe kabul edilmede önemlidir. Özellikle yönetici pozisyonlarına yapılacak alımlarda yüksek lisans mezunları tercih edilir. Öte yandan çalıştığınız şirkette üst pozisyonlara terfi etme şansınız artar.
 • Kamuda çalışan bir memur iseniz yüksek lisans mezunu olmanız halinde çalıştığınız kurumda daha üst pozisyonlara yükselebilirsiniz, ek olarak maaşınız da farklı olmaktadır.
 • Doktora programlarına başvurmak için şart koşulmaktadır.

Yüksek Lisansın Amacı

Yüksek Lisansın Amacı öğrenciye ilgili alanda bilimsel anlamda birikim kazandırmak ve yoğunlaşmasını sağlamaktır. Eğitimi süresi boyunca öğrenciye bilimsel araştırma teknikleri öğretilerek, bu tekniklerin ilgili alana uygulaması amaçlanır.

Tezli yüksek lisans uygulamalarında öğrenci tez yazarak ilgili hususta alan araştırmalarını yaparak özgün bir çalışma ortaya koyması istenir. Bu da yalnızca öğrenciye değil, ilgili alana bilimsel anlamda katkı sağlar.

Yüksek Lisans Kaç Yıl Sürer?

Tezli yüksek lisans eğitim süresi 4 yarı yıldır. Bunun 2 yarıyılı ders dönemidir, tez yazma süresi de 2 yarı yıldır. Ders döneminde veya tez döneminde başarısız olan öğrenciye 2 yarıyıl daha ek süre verilir. Bu 6 yarıyıllık azami süre sonunda başarısız olan öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Yönetmelik gereği en fazla Yüksek Lisans 3 yıl sürer. Öğrenci bu zaman zarfında yüksek lisans tez ve derslerinde başarı sağlamış olması gerekiyor.

Tezsiz yüksek lisans eğitim süresi 2 yarı yıldır(1 Yıl). 2 yarıyıllık ders döneminin sonrasında öğrenci dönem projesi yazarak mezun olur. Belirtilen sürede bitirilmediği takdirde 1 yarıyıl daha süre verilir, bu süresinin sonunda mezun olunmaması halinde öğrenci başarısız sayılarak yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Nasıl Yapılır?

Yüksek lisans müracaatları için kontenjanlar üniversitelerin kendi sitelerinde güz ve bahar dönemi olmak suretiyle yılda 2 defa ilan edilir. Tezli yüksek lisans müracaat süreci ve öğrenciliğe kabulün sonrasında gelişen süreç şöyledir:

 • Üniversitelerin yüksek lisans programlarını, şartları ve kontenjanları ilan eder.
 • Müracaat şartlarını sağlayan aday, üniversitelere bireysel olarak İnternet yoluyla veya bizzat müracaatlarda bulunur.
 • Başvurularda lisans diploması(ya da geçici mezuniyet belgesi), lisans transkripti, ALES puanını gösterir belge, varsa yabancı dil puanını gösterir belge istenir.
 • Kontenjanlara başvuran adaylar arasından şartları sağlayanlardan en yüksek ön değerlendirme puanına sahip olanlar belirlenen bir tarihte mülakata çağrılır.
 • Mülakata giren öğrencilerin değerlendirme ölçütlerine mülakat puanı da dahil edilir.
 • Üniversite kontenjan dahilinde en yüksek toplam başarı puanına sahip olan öğrencileri ASİL olarak kabul edildiğini ilan eder, Asil adayların kayıt yaptırmaması halinde yerine almak için Yedek adayları da belirler.
 • Programa kabul edilecek adayların belirlenmesinin sonrasında kesin kayıt süreci başlar. Kayıt süresince öğrencilerden gerekli belgeler istenir.
 • Sürecin tamamlanmasının sonrasında aday resmen yüksek lisans öğrencisi olur.
 • Kesin kayıt sürecinin sonrasında ders dönemi başlar, 2 yarıyıl sürer.
 • Ders dönemi sonuna doğru öğrenciye bir tez danışmanı atanır. Tez danışmanı ile beraber öğrenci tez konusunu belirler.
 • Tez döneminde öğrenci üniversiteye yalnızca tez danışmanı ile tezin gidişatını değerlendirmek için gider.
 • Tez yazımının bitmesinin sonrasında danışman ve bölüm tarafından tez savunması için jüri üyeleri belirlenerek üniversiteden bir tez savunma tarihi istenir. Bu süreçte tez jürilerine tezi okuması için dağıtım yapılır.
 • Savunma tarihinde öğrenci tez jürisi tarafından oylama usulü ile etkin veya başarısız olarak değerlendirme yapılır. Başarılı olarak değerlendirilen öğrenci tez savunma günü mezun olur.
 • Başarısız olarak değerlendirilen öğrenciye belirli bir tarih verilerek tezinde değişikliklerin yapması istenir, sürenin sonunda öğrenci yeniden savunmaya girer.
 • Tezsiz yüksek lisans kabulünde ALES ve yabancı dil puanı şartı aranmaz, üniversitenin seçimine göre mülakat da yapılmaz. Ders döneminin sonrasında öğrenci dönem projesi hazırlar, dönem projesi bölüm tarafından etkin görüldüğü takdirde öğrenci mezun olur.

Yüksek Lisans Çeşitleri

Temelde yüksek lisans uygulamalarında tez yazma durumuna göre ve programın yürütüldüğü biçimlere göre çeşitli ayrımlar bulunmaktadır.

Tezli yüksek lisans
Tezsiz yüksek lisans
Uzaktan Eğitim yüksek lisans
İkinci öğretim yüksek lisans
MBA : Master of Business Administration(İşletme Yönetimi) yüksek lisansı

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir